EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:126:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 126, 22 mei 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.126.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 126

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
22 mei 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 440/2010 van de Commissie van 21 mei 2010 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (1)

1

 

*

Verordening (EU) nr. 441/2010 van de Commissie van 21 mei 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Canestrato di Moliterno (BGA))

6

 

*

Verordening (EU) nr. 442/2010 van de Commissie van 21 mei 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Aglio di Voghiera (BOB))

8

 

*

Verordening (EU) nr. 443/2010 van de Commissie van 21 mei 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Piave (BOB))

10

 

*

Verordening (EU) nr. 444/2010 van de Commissie van 21 mei 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Pemento da Arnoia (BGA))

12

 

*

Verordening (EU) nr. 445/2010 van de Commissie van 21 mei 2010 inzake de verdeling tussen „leveringen” en „rechtstreekse verkoop” van de nationale melkquota die voor 2009/2010 zijn vastgesteld in bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad

14

 

*

Verordening (EU) nr. 446/2010 van de Commissie van 21 mei 2010 tot opening van de verkoop van boter in het kader van een openbare inschrijving

17

 

*

Verordening (EU) nr. 447/2010 van de Commissie van 21 mei 2010 tot opening van de verkoop van mageremelkpoeder in het kader van een openbare inschrijving

19

 

 

Verordening (EU) nr. 448/2010 van de Commissie van 21 mei 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

21

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2010/33/EU van de Commissie van 21 mei 2010 houdende rectificatie van de Spaanse versie van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten

23

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/294/EU

 

*

Besluit van de Raad van 10 mei 2010 betreffende het evenement Culturele Hoofdstad van Europa voor 2014

24

 

 

2010/295/GBVB

 

*

Besluit EU BAM Rafah/1/2010 van het Politiek en Veiligheidscomité van 21 mei 2010 betreffende de verlenging van het mandaat van het hoofd van de missie van de Europese Unie voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah

25

 

 

2010/296/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 21 mei 2010 tot instelling van een register voor biociden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 3180)  (1)

26

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top