EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:197:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 197, 29 juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.197.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 197

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
29 juli 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 679/2009 van de Raad van 7 juli 2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1386/2007 tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan

1

 

*

Verordening (EG) nr. 680/2009 van de Raad van 27 juli 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 423/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

17

 

*

Verordening (EG) nr. 681/2009 van de Raad van 27 juli 2009 tot beëindiging van het nieuwe onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur in verband met Verordening (EG) nr. 192/2007 betreffende instelling van een definitief antidumpingrecht op polyethyleentereftalaat van oorsprong uit onder meer Maleisië, tot wederinstelling van het recht op producten van een exporteur in dit land en tot beëindiging van de registratie van de invoer van deze producten

18

 

*

Verordening (EG) nr. 682/2009 van de Raad van 27 juli 2009 tot beëindiging van het gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde kunststof zakken van oorsprong uit de Volksrepubliek China

20

 

 

Verordening (EG) nr. 683/2009 van de Commissie van 28 juli 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

22

 

*

Verordening (EG) nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 tot uitvoering van Verordening 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns

24

 

 

Verordening (EG) nr. 685/2009 van de Commissie van 28 juli 2009 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 945/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2008/2009

65

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/84/EG van de Commissie van 28 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde sulfurylfluoride als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

67

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2009/567/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 9 juli 2009 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan textielproducten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 4595)  (1)

70

 

 

2009/568/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 9 juli 2009 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan tissuepapier (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 4596)  (1)

87

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Besluit 2009/569/GBVB van de Raad van 27 juli 2009 betreffende de ondersteuning van OPCW-activiteiten in het kader van de uitvoering van de strategie van de EU ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens

96

 

*

Besluit 2009/570/GBVB van de Raad van 27 juli 2009 tot wijziging en verlenging van Besluit 2008/901/GBVB met betrekking tot een onafhankelijke internationale onderzoeksmissie voor het conflict in Georgië

108

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2009/571/GBVB van de Raad van 27 juli 2009 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de crisis in Georgië

109

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2009/572/GBVB van de Raad van 27 juli 2009 tot wijziging en verlenging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/736/GBVB inzake de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië, EUMM Georgia

110

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2009/573/GBVB van de Raad van 27 juli 2009 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/795/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

111

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top