EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:301:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 301, 12 november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 301

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
12 november 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1115/2008 van de Commissie van 11 november 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1116/2008 van de Commissie van 11 november 2008 houdende inschrijving van een aantal benamingen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Bœuf de Bazas (BGA), Kainuun rönttönen (BGA))

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1117/2008 van de Commissie van 11 november 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1973/2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IV bis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen

5

 

 

Verordening (EG) nr. 1118/2008 van de Commissie van 11 november 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1075/2008 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 november 2008

8

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/845/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 24 oktober 2008 betreffende de aanpassing van de vergoedingen aan de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité en aan hun plaatsvervangers

11

 

 

2008/846/EG

 

*

Besluit van de Raad van 4 november 2008 houdende benoeming van een Italiaans lid van het Comité van de Regio’s

12

 

 

2008/847/EG

 

*

Besluit van de Raad van 4 november 2008 inzake de toepasselijkheid op de Centraal-Aziatische landen van Besluit 2006/1016/EG tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en garanties voor projecten buiten de Gemeenschap

13

 

 

Commissie

 

 

2008/848/EG

 

*

Beschikking van de commissie van 16 juli 2008 betreffende steunmaatregel C 14/07 (ex NN 15/07) die Italië ten uitvoer heeft gelegd ten gunste van NGP/Simpe (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3528)  (1)

14

 

 

2008/849/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 6 november 2008 betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor het jaar 2009 aan de activiteiten van de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE) op het gebied van de identificatie en traceerbaarheid van dieren

22

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/850/EG

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 15 oktober 2008 betreffende kennisgevingen, termijnen en raadplegingen als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 5925)  (1)

23

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2008/851/GBVB van de Raad van 10 november 2008 inzake de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust

33

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Besluit 2008/852/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 inzake een netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie

38

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006)

40

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1783/1999 (PB L 210 van 31.7.2006)

40

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top