Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:200:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 200, 29 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 200

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
29 juli 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 727/2008 van de Raad van 24 juli 2008 tot beëindiging van het nieuwe onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur betreffende Verordening (EG) nr. 130/2006 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op wijnsteenzuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China

1

 

 

Verordening (EG) nr. 728/2008 van de Commissie van 28 juli 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

4

 

*

Verordening (EG) nr. 729/2008 van de Commissie van 28 juli 2008 houdende inschrijving van een aantal benamingen in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (Czwórniak (GTS), Dwójniak (GTS), Półtorak (GTS), Trójniak (GTS))

6

 

*

Verordening (EG) nr. 730/2008 van de Commissie van 28 juli 2008 tot goedkeuring van niet-minimale wijzigingen van het productdossier voor een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Carnalentejana (BOB))

8

 

*

Verordening (EG) nr. 731/2008 van de Commissie van 28 juli 2008 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1249/96 wat betreft de bij de invoer van zachte tarwe van hoge kwaliteit verschuldigde aanvullende zekerheid

10

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/79/EG van de Commissie van 28 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde IPBC als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

12

 

*

Richtlijn 2008/80/EG van de Commissie van 28 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde het kaliumzout van cyclohexylhydroxydiazen-1-oxide (K-HDO) als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

15

 

 

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

 

*

Wijzigingen van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

18

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/621/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 23 juni 2008 houdende wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake de regeling van het taalgebruik van toepassing op de procedure van heroverweging

20

 

 

2008/622/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 8 juli 2008 tot intrekking van Beschikking 2005/183/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Polen

22

 

 

Commissie

 

 

2008/623/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 24 juli 2008 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van de ziekte van Newcastle in Estland in 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3723)

24

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top