EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:161:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 161, 20 juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 161

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
20 juni 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 569/2008 van de Raad van 12 juni 2008 tot wijziging van Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden

1

 

 

Verordening (EG) nr. 570/2008 van de Commissie van 19 juni 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

2

 

*

Verordening (EG) nr. 571/2008 van de Commissie van 19 juni 2008 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de criteria voor herziening van de jaarlijkse programma’s voor toezicht op BSE (1)

4

 

*

Verordening (EG) nr. 572/2008 van de Commissie van 19 juni 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1238/95 wat betreft de aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen jaarlijkse rechten en rechten voor technisch onderzoek, alsmede de wijze van betaling

7

 

 

Verordening (EG) nr. 573/2008 van de Commissie van 19 juni 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

11

 

 

Verordening (EG) nr. 574/2008 van de Commissie van 19 juni 2008 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

13

 

 

Verordening (EG) nr. 575/2008 van de Commissie van 19 juni 2008 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

14

 

 

Verordening (EG) nr. 576/2008 van de Commissie van 19 juni 2008 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

16

 

 

Verordening (EG) nr. 577/2008 van de Commissie van 19 juni 2008 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

18

 

 

Verordening (EG) nr. 578/2008 van de Commissie van 19 juni 2008 tot vaststelling van de mate waarin invoercertificaataanvragen die in juni 2008 in het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde zuivelproducten zijn ingediend, kunnen worden geaccepteerd

20

 

*

Verordening (EG) nr. 579/2008 van de Commissie van 18 juni 2008 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in het Skagerrak door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

23

 

*

Verordening (EG) nr. 580/2008 van de Commissie van 18 juni 2008 tot 96e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban

25

 

 

Verordening (EG) nr. 581/2008 van de Commissie van 19 juni 2008 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

28

 

 

DOOR HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD GEZAMENLIJK AANGENOMEN BESLUITEN

 

*

Beschikking nr. 582/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door Bulgarije, Cyprus en Roemenië van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa, met het oog op doorreis over hun grondgebied

30

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/465/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 6 juni 2008 tot wijziging van aanhangsel B bij bijlage VII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië betreffende bepaalde inrichtingen in de vlees-, slachtpluimvee-, vis-, melk- en zuivelproductensector in Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2400)  (1)

36

 

 

2008/466/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 19 juni 2008 betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2008 aan proefprojecten en voorbereidende acties op het gebied van dierenwelzijn

41

 

 

2008/467/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 juni 2008 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van de spoedmaatregelen ter bestrijding van bluetongue in Portugal in 2004 en 2005 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2756)

45

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/468/EG

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 30 mei 2008 betreffende risicoreductiemaatregelen voor de stoffen zinkoxide; zinksulfaat; trizinkbis(orthofosfaat) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2322)  (1)

47

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 553/2008 van de Commissie van 17 juni 2008 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PB L 158 van 18.6.2008)

49

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top