EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:022:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 22, 25 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 22

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
25 januari 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 57/2008 van de Commissie van 24 januari 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 58/2008 van de Commissie van 24 januari 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 712/2007 met betrekking tot de opening van permanente openbare inschrijvingen voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus van de lidstaten

3

 

*

Verordening (EG) nr. 59/2008 van de Commissie van 24 januari 2008 tot 91e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban

4

 

*

Verordening (EG) nr. 60/2008 van de Commissie van 24 januari 2008 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 327/98, wat betreft de verdeling in deelperioden voor het jaar 2008 van een tariefcontingent voor de invoer van volwitte of halfwitte rijst

6

 

*

Verordening (EG) nr. 61/2008 van de Commissie van 24 januari 2008 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wat dinoproston betreft (1)

8

 

 

Verordening (EG) nr. 62/2008 van de Commissie van 24 januari 2008 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector

10

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/74/EG

 

*

Besluit van de Raad van 9 oktober 2007 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie

11

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie

13

 

 

2008/75/EG

 

*

Besluit van de Raad van 21 januari 2008 betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Internationale Koffieraad met betrekking tot de aanwijzing van de depositaris van de Internationale Koffieovereenkomst van 2007

20

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2007/53/EG van de Commissie van 29 augustus 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische vooruitgang (PB L 226 van 30.8.2007)

21

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2008/4/EG van de Commissie van 9 januari 2008 tot wijziging van Richtlijn 94/39/EG ten aanzien van diervoeders bestemd voor de vermindering van het risico op melkziekte (Voor de EER relevante tekst) (PB L 6 van 10.1.2008)

21

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top