EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:344:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 344, 28 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 344

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
28 december 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1577/2007 van de Commissie van 27 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de toepassing, in 2008, van de tariefcontingenten voor de invoer van „Baby beef”-producten van oorsprong uit Kroatië, Bosnië en Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Kosovo

1

 

 

DOOR HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD GEZAMENLIJK AANGENOMEN BESLUITEN

 

*

Besluit nr. 1578/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 betreffende het communautair statistisch programma voor de periode 2008-2012 (1)

15

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/872/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 18 december 2007 met betrekking tot de voortzetting in 2008 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal en plantgoed van Malus Mill. op grond van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad, waarmee in 2004 een aanvang is gemaakt

44

 

 

2007/873/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 december 2007 tot goedkeuring van het door Bulgarije ingediende nationale programma voor de bestrijding van salmonella in vermeerderingskoppels van Gallus gallus (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6353)

45

 

 

2007/874/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 december 2007 tot goedkeuring van het door Roemenië ingediende nationale programma voor de bestrijding van salmonella bij vermeerderingskoppels van Gallus gallus (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6354)

46

 

 

2007/875/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 december 2007 tot wijziging van Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2000/96/EG wat betreft de in die beschikkingen vermelde overdraagbare ziekten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6355)  (1)

48

 

 

2007/876/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 december 2007 tot wijziging van Beschikking 2007/25/EG wat de verlenging van de toepassingsperiode betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6395)  (1)

50

 

 

2007/877/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 december 2007 tot vaststelling van een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2007 in de door België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Finland gedane uitgaven ter bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6405)

51

 

 

2007/878/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6802)  (1)

54

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/879/EG

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 17 december 2007 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronischecommunicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5406)  (1)

65

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 754/2007 van de Raad van 28 juni 2007 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1941/2006, (EG) nr. 2015/2006 en (EG) nr. 41/2007 wat betreft de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en de bij de visserij in acht te nemen voorwaarden (PB L 172 van 30.6.2007)

70

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top