EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:325:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 325, 11 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 325

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
11 december 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1450/2007 van de Commissie van 10 december 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1452/2007 van de Commissie van 7 december 2007 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

66

 

*

Verordening (EG) nr. 1453/2007 van de Commissie van 10 december 2007 tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding per bedrijfsformulier voor het boekjaar 2008 in het kader van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen

68

 

*

Verordening (EG) nr. 1454/2007 van de Commissie van 10 december 2007 houdende gemeenschappelijke bepalingen betreffende inschrijvingen voor de vaststelling van uitvoerrestituties voor bepaalde landbouwproducten

69

 

*

Verordening (EG) nr. 1455/2007 van de Commissie van 10 december 2007 tot opening van bepaalde communautaire invoercontingenten voor rijst van oorsprong uit Egypte

74

 

*

Verordening (EG) nr. 1456/2007 van de Commissie van 10 december 2007 houdende wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2058/96, (EG) nr. 2375/2002, (EG) nr. 2377/2002, (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 955/2005, (EG) nr. 969/2006 en (EG) nr. 1964/2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor de invoer van rijst en granen

76

 

 

Verordening (EG) nr. 1457/2007 van de Commissie van 10 december 2007 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

81

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/810/EG

 

*

Besluit van de Raad van 19 november 2007 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, van een Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, inzake de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en van Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie

83

Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, inzake de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en van Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie

84

 

 

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten

 

 

2007/811/EG, Euratom

 

*

Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van 5 december 2007 houdende benoeming van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

89

 

 

Commissie

 

 

2007/812/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 november 2007 betreffende de toewijzing aan Nederland van drie extra zeedagen in het kader van een programma voor versterkt toezicht door waarnemers overeenkomstig bijlage IIA bij Verordening (EG) nr. 41/2007 van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 november 2007 betreffende de toewijzing aan Spanje van extra zeedagen in de ICES-sectoren VIIIc en IXa, met uitzondering van de Golf van Cádiz (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5719)

92

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top