EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:284:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 284, 30 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 284

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
30 oktober 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1272/2007 van de Commissie van 29 oktober 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1273/2007 van de Commissie van 29 oktober 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1914/2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1274/2007 van de Commissie van 29 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2104/2004 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 639/2004 van de Raad betreffende het beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde vissersvloten

6

 

*

Verordening (EG) nr. 1275/2007 van de Commissie van 29 oktober 2007 tot wijziging van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (1)

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1276/2007 van de Commissie van 29 oktober 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad, Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad en Verordening (EG) nr. 552/2007 van de Commissie, wat betreft de vaststelling van de begrotingsmaxima voor 2007

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1277/2007 van de Commissie van 29 oktober 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1438/2003 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van het gemeenschappelijk vlootbeleid als omschreven in hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad

14

 

*

Verordening (EG) nr. 1278/2007 van de Commissie van 29 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 318/2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Gemeenschap en de desbetreffende quarantainevoorschriften (1)

20

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

*

Addendum bij Besluit 2007/543/EG van de Raad van 23 juli 2007 betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst) (PB L 200 van 1.8.2007)

26

 

 

Commissie

 

 

2007/697/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 oktober 2007 waarbij een door Ierland gevraagde afwijking krachtens Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen wordt toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5095)

27

 

 

2007/698/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 oktober 2007 tot wijziging van Beschikking 2007/116/EG met het oog op de invoering van nieuwe gereserveerde nummers die met „116” beginnen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5139)  (1)

31

 

 

2007/699/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 oktober 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/33/EEG van de Raad met het oog op de verlenging van de periode waarin mag worden afgeweken van de voorwaarden voor invoer, uit derde landen, van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5218)

33

 

 

RICHTSNOEREN

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2007/700/EG

 

*

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 20 september 2007 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2007/10)

34

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006, wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker (PB L 178 van 1.7.2006)

44

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top