EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:274:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 274, 18 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 274

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
18 oktober 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1209/2007 van de Commissie van 17 oktober 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1210/2007 van de Commissie van 17 oktober 2007 betreffende de opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen, druiven voor tafelgebruik en appelen)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1211/2007 van de Commissie van 17 oktober 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, wat betreft de handel in producten van de wijnbouwsector met derde landen

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1212/2007 van de Commissie van 17 oktober 2007 houdende wijziging van verscheidene verordeningen, wat betreft de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor sommige producten van de bloementeelt, voor sommige soorten groenten en fruit, en voor sommige verwerkte producten op basis van groenten en fruit

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1213/2007 van de Commissie van 17 oktober 2007 tot verlaging, voor het verkoopseizoen 2007/2008, van de steunbedragen voor de producenten van bepaalde citrussoorten in verband met de overschrijding van de verwerkingsdrempel in bepaalde lidstaten

9

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/668/EG

 

*

Besluit van de Raad van 25 juni 2007 betreffende de uitoefening van de aan het voorlopige lidmaatschap van de Werelddouaneorganisatie verbonden rechten en plichten door de Europese Gemeenschap

11

 

 

Commissie

 

 

2007/669/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 15 oktober 2007 houdende de principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamectin, pyridalil en Spodoptera litteralis kernpolyedervirus in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig zijn (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 4647)  (1)

15

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Besluit 2007/670/GBVB van de Raad van 1 oktober 2007 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende de deelname van Nieuw-Zeeland aan de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

17

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende de deelname van Nieuw-Zeeland aan de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

18

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top