EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:243:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 243, 18 september 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 243

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
18 september 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1063/2007 van de Commissie van 17 september 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1064/2007 van de Commissie van 17 september 2007 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wat avilamycine betreft (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1065/2007 van de Commissie van 17 september 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 493/2006, wat betreft de overgangsmaatregelen in het kader van de hervorming van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker

6

 

*

Verordening (EG) nr. 1066/2007 van de Commissie van 17 september 2007 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op mangaandioxide van oorsprong uit Zuid-Afrika

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1067/2007 van de Commissie van 17 september 2007 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Staffordshire Cheese (BOB))

21

 

*

Verordening (EG) nr. 1068/2007 van de Commissie van 17 september 2007 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier betreffende een in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen ingeschreven benaming (Queso Nata de Cantabria (BOB))

22

 

*

Verordening (EG) nr. 1069/2007 van de Commissie van 17 september 2007 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op polyvinylalcohol (PVA) van oorsprong uit de Volksrepubliek China

23

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/55/EG van de Commissie van 17 september 2007 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van azinfos-methyl (1)

41

 

*

Richtlijn 2007/56/EG van de Commissie van 17 september 2007 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van azoxystrobin, chloorthalonil, deltamethrin, hexachloorbenzeen, ioxynil, oxamyl en quinoxyfen (1)

50

 

*

Richtlijn 2007/57/EG van de Commissie van 17 september 2007 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen voor dithiocarbamaten (1)

61

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/612/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 4 april 2007 betreffende Staatssteunmaatregel C 14/06 die België voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van General Motors Belgium in Antwerpen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 435)  (1)

71

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top