EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:195:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 195, 27 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 195

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
27 juli 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 882/2007 van de Commissie van 26 juli 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 883/2007 van de Commissie van 26 juli 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 824/2000 tot vaststelling van de procedures voor de overneming van granen door de interventiebureaus en tot vaststelling van de analysemethodes voor de bepaling van de kwaliteit

3

 

*

Verordening (EG) nr. 884/2007 van de Commissie van 26 juli 2007 inzake noodmaatregelen tot opschorting van het gebruik van E 128 Rood 2G als levensmiddelenkleurstof (1)

8

 

 

Verordening (EG) nr. 885/2007 van de Commissie van 26 juli 2007 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

10

 

 

Verordening (EG) nr. 886/2007 van de Commissie van 26 juli 2007 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor aanvragen die zijn ingediend voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 996/97 geopende tariefcontingent voor bevroren omlopen van runderen

11

 

 

Verordening (EG) nr. 887/2007 van de Commissie van 26 juli 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

12

 

 

Verordening (EG) nr. 888/2007 van de Commissie van 26 juli 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

15

 

 

Verordening (EG) nr. 889/2007 van de Commissie van 26 juli 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

19

 

 

Verordening (EG) nr. 890/2007 van de Commissie van 26 juli 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

22

 

 

Verordening (EG) nr. 891/2007 van de Commissie van 26 juli 2007 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sector granen

24

 

 

Verordening (EG) nr. 892/2007 van de Commissie van 26 juli 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 327/98 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode juli 2007

25

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/48/EG van de Commissie van 26 juli 2007 tot wijziging van Richtlijn 2003/90/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek (1)

29

 

*

Richtlijn 2007/49/EG van de Commissie van 26 juli 2007 tot wijziging van Richtlijn 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek (1)

33

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/529/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 maart 2007 betreffende de staatssteun C 21/06 (ex N 635/2005) die de Slowaakse republiek voornemens is te verlenen aan de onderneming Slovenské lodenice Komárno (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1182)  (1)

36

 

 

2007/530/Euratom

 

*

Beschikking van de Commissie van 17 juli 2007 tot instelling van de Europese groep op hoog niveau voor nucleaire veiligheid en afvalbeheer (1)

44

 

 

2007/531/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 26 juli 2007 betreffende een vragenlijst voor de verslagen van de lidstaten over de uitvoering van Richtlijn 1999/13/EG van de Raad inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties in de periode 2008-2010 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3547)

47

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top