EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:172:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 172, 30 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 172

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
30 juni 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 753/2007 van de Raad van 28 juni 2007 betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland, anderzijds

1

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland, anderzijds

4

Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland, anderzijds

9

 

*

Verordening (EG) nr. 754/2007 van de Raad van 28 juni 2007 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1941/2006, (EG) nr. 2015/2006 en (EG) nr. 41/2007 wat betreft de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en de bij de visserij in acht te nemen voorwaarden

26

 

 

Verordening (EG) nr. 755/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

39

 

*

Verordening (EG) nr. 756/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3223/94 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit

41

 

*

Verordening (EG) nr. 757/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor dierenvoeding (1)

43

 

*

Verordening (EG) nr. 758/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3149/92 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap

47

 

*

Verordening (EG) nr. 759/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor worst van oorsprong uit IJsland

48

 

*

Verordening (EG) nr. 760/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot 80e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

50

 

 

Verordening (EG) nr. 761/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 juli 2007

52

 

 

Verordening (EG) nr. 762/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

55

 

 

Verordening (EG) nr. 763/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

57

 

 

Verordening (EG) nr. 764/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

59

 

 

Verordening (EG) nr. 765/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

61

 

 

Verordening (EG) nr. 766/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst

63

 

 

Verordening (EG) nr. 767/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 betreffende de 34e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2005, hoofdstuk II

65

 

 

Verordening (EG) nr. 768/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 34e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

66

 

 

Verordening (EG) nr. 769/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 66e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

68

 

 

Verordening (EG) nr. 770/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 betreffende de toewijzing van rechten tot invoer voor aanvragen die zijn ingediend voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 529/2007 geopende tariefcontingent voor bevroren rundvlees

69

 

 

Verordening (EG) nr. 771/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 betreffende de toewijzing van rechten tot invoer voor aanvragen die zijn ingediend voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 545/2007 geopende tariefcontingenten voor bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking

70

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/42/EG van de Commissie van 29 juni 2007 inzake materialen en voorwerpen van folie van geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (Gecodificeerde versie) (1)

71

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/452/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 juni 2007 tot rectificatie van Richtlijn 2006/132/EG tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde procymidon op te nemen als werkzame stof (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3066)  (1)

83

 

 

2007/453/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden daarvan naar gelang van hun BSE-risico (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3114)  (1)

84

 

 

2007/454/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 juni 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3183)  (1)

87

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Besluit 2007/455/GBVB van de Raad van 25 juni 2007 tot uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB houdende verlenging van beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

89

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top