EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:099:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 99, 14 april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 99

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
14 april 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 402/2007 van de Commissie van 13 april 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 403/2007 van de Commissie van 13 april 2007 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 april 2007

3

 

 

Verordening (EG) nr. 404/2007 van de Commissie van 13 april 2007 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 29e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

6

 

 

Verordening (EG) nr. 405/2007 van de Commissie van 13 april 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 29e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

8

 

*

Verordening (EG) nr. 406/2007 van de Commissie van 12 april 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in EG-wateren en internationale wateren van de zones I en II door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

9

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/229/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 11 april 2007 tot wijziging van Beschikking 2004/452/EG tot vaststelling van een lijst van organen waarvan de onderzoekers voor wetenschappelijke doeleinden toegang hebben tot vertrouwelijke gegevens (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1546)  (1)

11

 

 

2007/230/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 12 april 2007 tot vaststelling van een formulier in het kader van de sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1470)

14

 

 

2007/231/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 12 april 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/502/EG waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van „novelty lighters” wordt verboden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1567)  (1)

16

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Kaderbesluit 2005/667/JBZ van de Raad van 12 juli 2005 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van verontreiniging vanaf schepen (PB L 255 van 30.9.2005)

18

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top