EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:090:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 90, 30 maart 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 90

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
30 maart 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG, Euratom) nr. 337/2007 van de Raad van 27 maart 2007 tot aanpassing, met ingang van 1 januari 2007, van de vergoeding van dienstreizen in Bulgarije en Roemenië voor ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

1

 

 

Verordening (EG) nr. 338/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

3

 

 

Verordening (EG) nr. 339/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

5

 

 

Verordening (EG) nr. 340/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

8

 

*

Verordening (EG) nr. 341/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en instelling van een stelsel van invoercertificaten en certificaten van oorsprong voor uit derde landen ingevoerde knoflook en bepaalde andere landbouwproducten

12

 

*

Verordening (EG) nr. 342/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 489/2005 met betrekking tot de vaststelling van de interventiecentra en de overname van padie door de interventiebureaus, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

23

 

 

Verordening (EG) nr. 343/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

26

 

 

Verordening (EG) nr. 344/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

28

 

 

Verordening (EG) nr. 345/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 958/2006 bedoelde permanente inschrijving

30

 

 

Verordening (EG) nr. 346/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

31

 

 

Verordening (EG) nr. 347/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

35

 

 

Verordening (EG) nr. 348/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

37

 

 

Verordening (EG) nr. 349/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

40

 

 

Verordening (EG) nr. 350/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sector granen

42

 

 

Verordening (EG) nr. 351/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 met betrekking tot de afgifte van invoercertificaten voor olijfolie in het kader van het tariefcontigent voor Tunesië

43

 

 

Verordening (EG) nr. 352/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 38/2007 bedoelde permanente inschrijving

44

 

 

Verordening (EG) nr. 353/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

45

 

 

Verordening (EG) nr. 354/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 195/2007 tot opening van de boteraankopen in sommige lidstaten voor de periode van 1 maart tot en met 31 augustus 2007

47

 

 

Verordening (EG) nr. 355/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

48

 

 

Verordening (EG) nr. 356/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

50

 

 

Verordening (EG) nr. 357/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

52

 

 

Verordening (EG) nr. 358/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

54

 

 

Verordening (EG) nr. 359/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst

56

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Beschikking van de Raad van 27 maart 2007 tot oprichting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie van gunsten daaraan

58

 

 

Commissie

 

 

2007/199/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 6 december 2006 betreffende de door België ten uitvoer gelegde steunregeling voor onderzoek en ontwikkeling in de luchtvaartindustrie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5792)  (1)

73

 

 

2007/200/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 6 december 2006 betreffende een door België ten uitvoer gelegde steunmaatregel ten gunste van Techspace Aero (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5799)  (1)

79

 

 

2007/201/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 27 maart 2007 tot wijziging van Beschikking 2002/757/EG houdende voorlopige fytosanitaire noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. te voorkomen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1292)

83

 

 

2007/202/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 27 maart 2007 tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat betreft bepaalde inrichtingen in de vlees-, de vis- en de melksector in Polen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1305)  (1)

86

 

 

OVEREENKOMSTEN

 

 

Raad

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994

92

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu overeenkomstig artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994

92

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Maleisië overeenkomstig artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994

92

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Argentijnse Republiek betreffende de wijziging van de concessies die zijn vervat in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Gemeenschap

92

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Gemeenschap

93

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Uruguay betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Gemeenschap

93

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2007/203/GBVB van de Raad van 27 maart 2007 houdende verlenging van het mandaat van het EU-team dat moet bijdragen tot de vestiging van een eventuele internationale civiele missie in Kosovo, waaronder begrepen de diensten van een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (ICM/SVEU-voorbereidingsteam)

94

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top