EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:062:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 62, 01 maart 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 62

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
1 maart 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 212/2007 van de Commissie van 28 februari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 213/2007 van de Commissie van 28 februari 2007 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 maart 2007

3

 

*

Verordening (EG) nr. 214/2007 van de Commissie van 28 februari 2007 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

6

 

*

Verordening (EG) nr. 215/2007 van de Commissie van 28 februari 2007 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) wat de lijst van secundaire doelvariabelen betreffende overmatige schuldenlast en financiële uitsluiting betreft (1)

8

 

*

Verordening (EG) nr. 216/2007 van de Commissie van 28 februari 2007 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 1629/2004 van de Raad werden ingesteld op de invoer van bepaalde grafietelektrodesystemen uit India door de invoer van bepaald kunstmatig grafiet uit India, en tot onderwerping van deze invoer aan registratieplicht

16

 

*

Verordening (EG) nr. 217/2007 van de Commissie van 28 februari 2007 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de compenserende maatregelen die bij Verordening (EG) nr. 1628/2004 van de Raad werden ingesteld op de invoer van bepaalde grafietelektrodesystemen uit India door de invoer van bepaald kunstmatig grafiet uit India, en tot onderwerping van deze invoer aan registratieplicht

19

 

*

Verordening (EG) nr. 218/2007 van de Commissie van 28 februari 2007 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor wijn

22

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/141/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 26 februari 2007 waarbij wordt vastgesteld dat artikel 30, lid 1, van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, van toepassing is op de levering van gas en elektriciteit in Engeland, Schotland en Wales (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 559)  (1)

23

 

 

2007/142/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 28 februari 2007 tot oprichting van een communautair veterinair noodteam dat de Commissie moet bijstaan bij hulp aan lidstaten en derde landen op het gebied van veterinaire vraagstukken in verband met bepaalde dierziekten

27

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top