EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:363:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 363, 20 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 363

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
20 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van bepaalde verordeningen, besluiten en beschikkingen op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van personen, vennootschapsrecht, mededingingsbeleid, landbouw (met inbegrip van veterinaire en fytosanitaire wetgeving), vervoersbeleid, belastingen, statistieken, energie, milieu, samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, douane-unie, externe betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en instellingen, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

1

 

*

Richtlijn 2006/96/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van vrij verkeer van goederen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

81

 

*

Richtlijn 2006/97/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van vrij verkeer van goederen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

107

 

*

Richtlijn 2006/98/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van belastingen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

129

 

*

Richtlijn 2006/99/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van vennootschapsrecht, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

137

 

*

Richtlijn 2006/100/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vrije verkeer van personen, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië

141

 

*

Richtlijn 2006/101/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van de Richtlijnen 73/239/EEG, 74/557/EEG en 2002/83/EG op het gebied van het vrij verrichten van diensten, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

238

 

*

Richtlijn 2006/102/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van Richtlijn 67/548/EEG inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

241

 

*

Richtlijn 2006/103/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vervoersbeleid, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

344

 

*

Richtlijn 2006/104/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van landbouw (veterinaire en fytosanitaire wetgeving), in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

352

 

*

Richtlijn 2006/105/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van de Richtlijnen 73/239/EEG, 74/557/EEG en 2002/83/EG op het gebied van het milieu in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

368

 

*

Richtlijn 2006/106/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van Richtlijn 94/80/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

409

 

*

Richtlijn 2006/107/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van Richtlijn 89/108/EEG inzake voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten en Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

411

 

*

Richtlijn 2006/108/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van de Richtlijnen 90/377/EEG en 2001/77/EG op het gebied van energie in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië

414

 

*

Richtlijn 2006/109/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van Richtlijn 94/45/EG inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

416

 

*

Richtlijn 2006/110/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van de Richtlijnen 95/57/EG en 2001/109/EG op het gebied van statistiek in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

418

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

2006/881/GBVB
Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 30 november 2006 houdende aanpassing van Besluit 96/409/GBVB betreffende de opstelling van een nood-reisdocument, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

422

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top