EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:358:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 358, 16 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 358

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
16 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1856/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1858/2006 van de Commissie van 15 december 2006 houdende opening van een openbare inschrijving voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de Gemeenschap

22

 

*

Verordening (EG) nr. 1859/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding per bedrijfsformulier voor het boekjaar 2007 in het kader van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen

30

 

*

Verordening (EG) nr. 1860/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1859/82 met betrekking tot de keuze van de bedrijven met boekhouding voor het constateren van de inkomens van de landbouwbedrijven

31

 

*

Verordening (EG) nr. 1861/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2237/77 met betrekking tot het bedrijfsformulier te gebruiken met het oog op de constatering van de inkomens in de landbouwbedrijven

33

 

*

Verordening (EG) nr. 1862/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart ( 1 )

36

 

 

Verordening (EG) nr. 1863/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 22e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

38

 

 

Verordening (EG) nr. 1864/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 22e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

40

 

 

Verordening (EG) nr. 1865/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 22e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

42

 

 

Verordening (EG) nr. 1866/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 54e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

43

 

 

Verordening (EG) nr. 1867/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 december 2006

44

 

*

Verordening (EG) nr. 1868/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2247/2003 houdende bepalingen ter uitvoering, in de sector rundvlees, van Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-staten)

47

 

*

Verordening (EG) nr. 1869 van de Commissie van 15 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2172/2005 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van een bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten vastgesteld tariefcontingent voor de invoer van levende runderen, van oorsprong uit Zwitserland, met een gewicht van meer dan 160 kg

49

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 18 juli 2006 inzake de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, de Republiek Congo, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Madagaskar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Mozambique, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Oeganda, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 2005-2006 en de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 2005-2006

51

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 17 november 2006 inzake de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tot oprichting van de Internationale ITER-Organisatie voor fusie-energie voor de gezamenlijke uitvoering van het ITER-project en van de Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van de Internationale ITER-Organisatie voor fusie-energie voor de gezamenlijke uitvoering van het ITER-project (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5557)

60

Overeenkomst tot oprichting van de Internationale ITER-Organisatie voor fusie-energie voor de gezamenlijke uitvoering van het ITER-project

62

Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van de Internationale ITER-Organisatie voor fusie-energie voor de gezamenlijke uitvoering van het ITER-project

82

 

*

Beschikking van de Commissie van 14 december 2006 tot vaststelling, op grond van Beschikking 2002/358/EG van de Raad, van de respectieve emissieniveaus die in het kader van het Protocol van Kyoto aan de Gemeenschap en elk van haar lidstaten zijn toegewezen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6468)

87

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top