EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:335:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 335, 01 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 335

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
1 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1758/2006 van de Raad van 22 mei 2006 betreffende de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Maleisië overeenkomstig artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die zijn vervat in de tabel der rechten van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, en houdende wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1759/2006 van de Raad van 28 november 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 104/2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur

3

 

*

Verordening (EG, Euratom) nr. 1760/2006 van de Raad van 28 november 2006 tot instelling van tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

5

 

 

Verordening (EG) nr. 1761/2006 van de Commissie van 30 november 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

6

 

 

Verordening (EG) nr. 1762/2006 van de Commissie van 30 november 2006 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 december 2006

8

 

 

Verordening (EG) nr. 1763/2006 van de Commissie van 30 november 2006 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

11

 

 

Verordening (EG) nr. 1764/2006 van de Commissie van 30 november 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

13

 

 

Verordening (EG) nr. 1765/2006 van de Commissie van 30 november 2006 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

15

 

 

Verordening (EG) nr. 1766/2006 van de Commissie van 30 november 2006 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

17

 

 

Verordening (EG) nr. 1767/2006 van de Commissie van 30 november 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 voor het verkoopseizoen 2006/2007 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

19

 

 

Verordening (EG) nr. 1768/2006 van de Commissie van 30 november 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

21

 

 

Verordening (EG) nr. 1769/2006 van de Commissie van 30 november 2006 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sector granen

23

 

 

Verordening (EG) nr. 1770/2006 van de Commissie van 30 november 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

24

 

 

Verordening (EG) nr. 1771/2006 van de Commissie van 30 november 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

27

 

*

Verordening (EG) nr. 1772/2006 van de Commissie van 30 november 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 14/2004, wat betreft de geraamde voorzieningsbalansen voor olijfolie en varkensvlees ten behoeve van Madeira

31

 

 

Verordening (EG) nr. 1773/2006 van de Commissie van 30 november 2006 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst

34

 

 

Verordening (EG) nr. 1774/2006 van de Commissie van 30 november 2006 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 935/2006

36

 

 

Verordening (EG) nr. 1775/2006 van de Commissie van 30 november 2006 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 936/2006

37

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 22 mei 2006 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Maleisië overeenkomstig artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

38

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Maleisië overeenkomstig artikel XXIV, lid 6 en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

40

 

*

Besluit van de Raad van 13 november 2006 tot wijziging van Besluit 2004/793/EG houdende afsluiting van het overleg met de Republiek Togo krachtens artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou

42

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 30 november 2006 tot intrekking van Besluit 2005/613/EG van de Commissie tot aanvaarding van een verbintenis in het kader van de antidumpingprocedure betreffende stapelvezels van polyester uit onder meer Saudi-Arabië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5776)

45

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2006/865/GBVB van de Raad van 28 november 2006 tot uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2005/824/GBVB inzake de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina

46

 

*

Besluit 2006/866/GBVB van de Raad van 30 november 2006 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM)

47

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2006/867/GBVB van de Raad van 30 november 2006 tot verlenging en wijziging van het mandaat van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM)

48

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2006/868/GBVB van de Raad van 30 november 2006 houdende wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2004/847/GBVB inzake de politiemissie van de Europese Unie in Kinshasa (DRC) met betrekking tot de geïntegreerde politie-eenheid (EUPOL „Kinshasa”)

50

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top