EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:219:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 219, 10 augustus 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 219

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
10 augustus 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1202/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1203/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1440/2005 van de Raad wat betreft de kwantitatieve beperkingen voor bepaalde ijzer- en staalproducten

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1204/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1899/2005 van de Raad wat betreft de kwantitatieve beperkingen voor bepaalde ijzer- en staalproducten

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1205/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2006/2007, van de aan de telers van gedroogde pruimen te betalen minimumprijs en van de productiesteun voor pruimedanten

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1206/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2005/2006, van de opslagsteun voor krenten (basisproduct), rozijnen (basisproduct) en gedroogde vijgen (basisproduct)

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1207/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2006/2007, van de door de opslagbureaus te betalen aankoopprijs voor krenten (basisproduct), rozijnen (basisproduct) en gedroogde vijgen (basisproduct)

9

 

*

Verordening (EG) nr. 1208/2006 van de Commissie van 8 augustus 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op makreel in ICES-sector II a (EG-wateren), III a, III b, c, d (EG-wateren) en deelgebied IV door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1209/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwe leng in ICES-deelgebieden VI en VII (wateren van de Gemeenschap en internationale wateren) door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1210/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot 67e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

14

 

 

Verordening (EG) nr. 1211/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 voor het verkoopseizoen 2006/2007 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

20

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van het Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

22

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 2 augustus 2006 tot bijwerking van de bijlagen bij de monetaire overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco

23

 

*

Beschikking van de Commissie van 8 augustus 2006 tot wijziging van Beschikking 2002/300/EG wat de gebieden betreft die zijn uitgesloten van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3518)  ( 1 )

28

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2006/560/JBZ van de Raad van 24 juli 2006 tot wijziging van Besluit 2003/170/JBZ betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten

31

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top