EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:176:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 176, 30 juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 176

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
30 juni 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 962/2006 van de Raad van 27 juni 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

1

 

*

Verordening (EG) nr. 963/2006 van de Raad van 27 juni 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten

3

 

 

Verordening (EG) nr. 964/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

10

 

*

Verordening (EG) nr. 965/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 327/98 inzake de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst

12

 

*

Verordening (EG) nr. 966/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 219/2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van het tariefcontingent voor de invoer van bananen van GN-code 0803 00 19 van oorsprong uit ACS-landen voor de periode van 1 maart tot en met 31 december 2006

21

 

*

Verordening (EG) nr. 967/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 318/2006 met betrekking tot de productie buiten het quotum in de sector suiker

22

 

*

Verordening (EG) nr. 968/2006 van de Commissie van 27 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap

32

 

*

Verordening (EG) nr. 969/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor de invoer van maïs uit derde landen

44

 

*

Verordening (EG) nr. 970/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2305/2003 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van gerst uit derde landen

49

 

*

Verordening (EG) nr. 971/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2375/2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor de invoer zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit uit derde landen

51

 

*

Verordening (EG) nr. 972/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van de bij de invoer van Basmati-rijst geldende specifieke voorschriften en van een overgangsregeling voor de controle met het oog op het bepalen van de oorsprong daarvan

53

 

*

Verordening (EG) nr. 973/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van in het kader van de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten voor bepaalde soorten groenten en fruit en voor bepaalde verwerkte producten op basis van groenten en fruit vanaf 1996

63

 

*

Verordening (EG) nr. 974/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 877/2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad met betrekking tot de mededeling van de marktnoteringen voor bepaalde producten van de sector verse groenten en fruit

68

 

*

Verordening (EG) nr. 975/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 581/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter en van Verordening (EG) nr. 582/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder

69

 

*

Verordening (EG) nr. 976/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt in Duitsland

71

 

 

Verordening (EG) nr. 977/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

74

 

 

Verordening (EG) nr. 978/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004

76

 

 

Verordening (EG) nr. 979/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

77

 

 

Verordening (EG) nr. 980/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector

79

 

 

Verordening (EG) nr. 981/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 31e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1138/2005

82

 

 

Verordening (EG) nr. 982/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

83

 

 

Verordening (EG) nr. 983/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

87

 

 

Verordening (EG) nr. 984/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

90

 

 

Verordening (EG) nr. 985/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

92

 

 

Verordening (EG) nr. 986/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

95

 

 

Verordening (EG) nr. 987/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sector granen

97

 

 

Verordening (EG) nr. 988/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot beperking van de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten voor bepaalde op basis van granen verwerkte producten

98

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 22 mei 2006 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu overeenkomstig artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

100

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu overeenkomstig artikel XXIV, lid 6 en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

102

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 12 april 2006 betreffende een procedure overeenkomstig artikel 81 van het EG-Verdrag (Zaak COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1548)  ( 1 )

104

 

*

Besluit van de Commissie van 31 mei 2006 tot wijziging van Besluit 2005/436/EG wat betreft de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan Trustfonds 911100MTF/INT/003/EEG (TFEU 970089129) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 2076)

105

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2006/448/GBVB van de Raad van 7 juni 2006 over de verlenging van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van Indonesië betreffende de taken, status, voorrechten en immuniteiten van de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh (Indonesië) (waarnemingsmissie in Atjeh — WMA) en het personeel ervan

107

Briefwisseling betreffende de verlenging van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van Indonesië betreffende de taken, status, voorrechten en immuniteiten van de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh (Indonesië) (waarnemingsmissie in Atjeh — WMA) en het personeel ervan

108

 

*

Informatie over de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili over wijzigingen in de Overeenkomst over de handel in wijn gehecht aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Chili anderzijds

110

 

*

Informatie over de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili over wijzigingen in de Overeenkomst over de handel in gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken gehecht aan de Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Chili anderzijds

110

 

*

Besluit EUJUST LEX/1/2006 van het Politiek en Veiligheidscomité van 13 juni 2006 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de geïntegreerde rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Irak, EUJUST LEX

111

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top