EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:169:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 169, 22 juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 169

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
22 juni 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 913/2006 van de Raad van 19 juni 2006 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2042/2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan

1

 

 

Verordening (EG) nr. 914/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

8

 

*

Verordening (EG) nr. 915/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2148/96 tot vaststelling van de voorschriften voor de evaluatie van en de controle op de hoeveelheden landbouwproducten in de openbare interventievoorraden

10

 

 

Verordening (EG) nr. 916/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten op invoer voor het in Verordening (EG) nr. 704/2006 bedoelde contingent voor bevroren rundvlees

13

 

 

Verordening (EG) nr. 917/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 waarbij wordt bepaald in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de in juni 2006 ingediende aanvragen om rechten tot invoer voor bevroren rundvlees bestemd voor verwerking

14

 

 

Verordening (EG) nr. 918/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

15

 

 

Verordening (EG) nr. 919/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

17

 

 

Verordening (EG) nr. 920/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector varkensvlees

19

 

 

Verordening (EG) nr. 921/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

21

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 27 maart 2006 inzake de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

25

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

26

 

*

Besluit van de Raad van 27 maart 2006 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

36

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

37

 

*

Besluit van de Raad van 27 april 2006 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

47

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

48

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 juni 2006 houdende vaststelling van methoden inzake prestatieonderzoek en van methoden voor de beoordeling van de genetische waarde van raszuivere fokrunderen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 2376)  ( 1 )

56

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen ( PB L 16 van 23.1.2004 )

60

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top