EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:144:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 144, 31 mei 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 144

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
31 mei 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 797/2006 van de Raad van 22 mei 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1785/2003, wat de invoerregeling voor rijst betreft

1

 

 

Verordening (EG) nr. 798/2006 van de Commissie van 30 mei 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

4

 

*

Verordening (EG) nr. 799/2006 van de Commissie van 30 mei 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1168/2005 met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de markt van de Gemeenschap van maïs die in het bezit is van het Oostenrijkse interventiebureau

6

 

*

Verordening (EG) nr. 800/2006 van de Commissie van 30 mei 2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van jonge mannelijke mestrunderen (1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007)

7

 

*

Verordening (EG) nr. 801/2006 van de Commissie van 30 mei 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1384/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Hongaarse interventiebureau, betrekking heeft

14

 

*

Verordening (EG) nr. 802/2006 van de Commissie van 30 mei 2006 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten voor vis van de geslachten Thunnus en Euthynnus

15

 

*

Verordening (EG) nr. 803/2006 van de Commissie van 30 mei 2006 tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1915/83 houdende enige uitvoeringsbepalingen inzake de boekhoudingen voor de constatering van de inkomens in de landbouwbedrijven

18

 

 

Verordening (EG) nr. 804/2006 van de Commissie van 30 mei 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

19

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 29 mei 2006 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Besluit 2005/930/EG

21

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en India overeenkomstig artikel XXVIII van de GATT 1994 inzake de wijziging van concessies voor rijst die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EG-lijst CXL, gehecht aan Besluit nr. 2004/617/EG van de Raad

24

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Pakistan overeenkomstig artikel XXVIII van de GATT 1994 inzake de wijziging van concessies voor rijst die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EG-lijst CXL, gehecht aan Besluit nr. 2004/618/EG van de Raad

24

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika over de wijze van berekening van voor gedopte rijst toegepaste rechten en tot wijziging van de Besluiten 2004/617/EG, 2004/618/EG en 2004/619/EG, gehecht aan Besluit nr. 2005/476/EG van de Raad

24

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2006/380/GBVB van de Raad van 29 mei 2006 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/231/GBVB

25

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top