EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:136:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 136, 24 mei 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 136

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
24 mei 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 775/2006 van de Commissie van 23 mei 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 776/2006 van de Commissie van 23 mei 2006 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat de communautaire referentielaboratoria betreft (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 777/2006 van de Commissie van 23 mei 2006 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (1)

9

 

*

Richtlijn 2006/47/EG van de Commissie van 23 mei 2006 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden met betrekking tot de aanwezigheid van Avena fatua in zaaigranen (Gecodificeerde versie) (1)

18

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 8 november 2005 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

21

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

22

 

*

Besluit van de Raad van 8 november 2005 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

31

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

32

 

 

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten

 

*

Besluit genomen in onderlinge overeenstemming, op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders, door de regeringen van de lidstaten die de euro als munt hebben van 19 mei 2006 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

41

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top