EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:115:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 115, 28 april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 115

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
28 april 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 640/2006 van de Raad van 10 april 2006 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3181/78 en Verordening (EEG) nr. 1736/79 met betrekking tot het Europees Monetair Stelsel

1

 

 

Verordening (EG) nr. 641/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

2

 

*

Verordening (EG) nr. 642/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot vaststelling van de hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor de krachtens het ACS-protocol en de overeenkomst met India in te voeren rietsuiker voor de leveringsperiode 2006/2007

4

 

*

Verordening (EG) nr. 643/2006 van de Commissie van 27 april 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1622/2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen, en van Verordening (EG) nr. 884/2001 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de wijnsector bij te houden registers

6

 

 

Verordening (EG) nr. 644/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

10

 

 

Verordening (EG) nr. 645/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

15

 

 

Verordening (EG) nr. 646/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004

17

 

 

Verordening (EG) nr. 647/2006 van de Commissie van 27 april 2006 inzake de afgifte, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98, van de invoercertificaten voor rijst voor wat de in de eerste tien werkdagen van de maand april 2006 ingediende aanvragen betreft

18

 

 

Verordening (EG) nr. 648/2006 van de Commissie van 27 april 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

20

 

 

Verordening (EG) nr. 649/2006 van de Commissie van 27 april 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

23

 

 

Verordening (EG) nr. 650/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

27

 

 

Verordening (EG) nr. 651/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

30

 

 

Verordening (EG) nr. 652/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sector granen

32

 

 

Verordening (EG) nr. 653/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1058/2005

33

 

 

Verordening (EG) nr. 654/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2005

34

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 10 april 2006 houdende benoeming van een Oostenrijkse plaatsvervanger in het Comité van de Regio's

35

 

*

Besluit van de Raad van 10 april 2006 houdende benoeming van een Duitse plaatsvervanger in het Comité van de Regio's

36

 

*

Besluit van de Raad van 10 april 2006 houdende benoeming van drie Slowaakse leden en drie Slowaakse plaatsvervangers van het Comité van de Regio's

37

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 april 2006 houdende wijziging, ter aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot vrijstellingen voor toepassingen van lood (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1622)  ( 1 )

38

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 april 2006 tot wijziging van Beschikking 2004/407/EG wat betreft de invoer van fotografische gelatine (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1627)

40

 

 

Europese Centrale Bank

 

*

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 20 april 2006 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2006/6)

46

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit van de Raad van 10 april 2006 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen het Internationaal Strafhof en de Europese Unie inzake samenwerking en bijstand

49

Overeenkomst tussen het Internationaal Strafhof en de Europese Unie inzake samenwerking en bijstand

50

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top