EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:112:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 112, 26 april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 112

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
26 april 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 633/2006 van de Commissie van 25 april 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 634/2006 van de Commissie van 25 april 2006 tot vaststelling van de handelsnorm voor sluitkool en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1591/87

3

 

*

Verordening (EG) nr. 635/2006 van de Commissie van 25 april 2006 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1251/70 met betrekking tot het recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een lidstaat na er een betrekking te hebben vervuld (1)

9

 

*

Verordening (EG) nr. 636/2006 van de Commissie van 20 maart 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in de ICES-sectoren IVc en VIId door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

10

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van het protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend.

12

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 25 april 2006 tot beëindiging van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van ethylalcohol uit Guatemala en Pakistan

13

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 april 2006 betreffende de niet-opneming van methabenzthiazuron in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1653)  (1)

15

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2006/303/GBVB van de Raad van 25 april 2006 tot wijziging en uitbreiding van Gemeenschappelijk Optreden 2005/355/GBVB inzake de adviserende en bijstandverlenende missie van de Europese Unie op het gebied van hervorming van de veiligheidssector in de Democratische Republiek Congo (DRC)

18

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2006/304/GBVB van de Raad van 10 april 2006 betreffende de instelling van een planningsteam van de EU (EUPT Kosovo) met betrekking tot een mogelijke EU-crisisbeheersingsoperatie op het gebied van de rechtsstaat en eventueel op andere gebieden in Kosovo

19

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top