EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:093:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 93, 31 maart 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 93

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
31 maart 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen

1

 

*

Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

12

 

*

Verordening (EG) nr. 511/2006 van de Raad van 27 maart 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1531/2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op kleurentelevisietoestellen van oorsprong uit onder meer de Volksrepubliek China

26

 

 

Verordening (EG) nr. 512/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

28

 

 

Verordening (EG) nr. 513/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 houdende tijdelijke bepalingen voor de afgifte van invoercertificaten die zijn aangevraagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 565/2002 tot vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en invoering van een stelsel van oorsprongscertificaten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook

30

 

*

Verordening (EG) nr. 514/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 824/2000 ten aanzien van de termijn waarbinnen in het verkoopseizoen 2005/2006 in sommige lidstaten granen voor interventie moeten worden geleverd

31

 

*

Verordening (EG) nr. 515/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 2005/2006, van een overgangsmaatregel met betrekking tot de financiering van de opslag van graan dat voor interventie is aangeboden in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

32

 

 

Verordening (EG) nr. 516/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot vaststelling, voor de sector suiker, vanaf 31 maart 2006 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

34

 

 

Verordening (EG) nr. 517/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

36

 

 

Verordening (EG) nr. 518/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector

38

 

 

Verordening (EG) nr. 519/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 22e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1138/2005

41

 

 

Verordening (EG) nr. 520/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker voor de periode van 1 tot en met 30 april 2006

42

 

 

Verordening (EG) nr. 521/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

43

 

 

Verordening (EG) nr. 522/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

45

 

 

Verordening (EG) nr. 523/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

50

 

 

Verordening (EG) nr. 524/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

52

 

 

Verordening (EG) nr. 525/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

55

 

 

Verordening (EG) nr. 526/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004

57

 

 

Verordening (EG) nr. 527/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

58

 

 

Verordening (EG) nr. 528/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1809/2005

60

 

 

Verordening (EG) nr. 529/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1058/2005

61

 

 

Verordening (EG) nr. 530/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2005

62

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 6 maart 2006 houdende intrekking van Besluit 2002/683/EG tot aanvaarding van een verbintenis die is aangeboden in het kader van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van ontvangtoestellen voor kleurentelevisie van oorsprong uit onder meer de Volksrepubliek China

63

 

*

Beschikking van de Commissie van 27 maart 2006 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad wat betreft regionalisatie voor Argentinië en de modelcertificaten betreffende de invoer van vers vlees van runderen uit Brazilië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 896)  ( 1 )

65

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2152/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 327/98 inzake de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst, alsmede van Verordening (EG) nr. 1549/2004 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad ten aanzien van de invoerregeling voor rijst en tot vaststelling van een overgangsregeling voor de invoer van Basmati-rijst ( PB L 342 van 24.12.2005 )

79

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top