EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:065:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 65, 07 maart 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 65

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
7 maart 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje

1

 

*

Verordening (EG) nr. 389/2006 van de Raad van 27 februari 2006 tot instelling van een instrument voor financiële steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2667/2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw

5

 

 

Verordening (EG) nr. 390/2006 van de Commissie van 6 maart 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

9

 

 

Verordening (EG) nr. 391/2006 van de Commissie van 6 maart 2006 houdende opening van openbare inschrijving nr. 56/2006 EG voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor nieuwe vormen van industrieel gebruik

11

 

*

Verordening (EG) nr. 392/2006 van de Commissie van 6 maart 2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van een autonoom tariefcontingent voor conserven van paddenstoelen met ingang van 1 april 2006

14

 

*

Verordening (EG) nr. 393/2006 van de Commissie van 6 maart 2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van een autonoom tariefcontingent voor knoflook met ingang van 1 april 2006

18

 

*

Richtlijn 2006/26/EG van de Commissie van 2 maart 2006 tot wijziging van de Richtlijnen 74/151/EEG, 77/311/EEG, 78/933/EEG en 89/173/EEG van de Raad betreffende landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, met het oog op hun aanpassing aan de technische vooruitgang ( 1 )

22

 

*

Richtlijn 2006/28/EG van de Commissie van 6 maart 2006 tot wijziging van Richtlijn 72/245/EEG van de Raad betreffende door voertuigen veroorzaakte radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) en van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, met het oog op hun aanpassing aan de technische vooruitgang ( 1 )

27

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 27 februari 2006 houdende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad EU-Chili betreffende de wijziging van bijlage I bij de Overeenkomst tot oprichting van een associatie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, met het oog op de integratie van de krachtens het communautaire schema van algemene tariefpreferenties (SAP) aan Chili toegekende tariefpreferenties

30

 

*

Beschikking van de Raad van 27 februari 2006 waarbij het Koninkrijk der Nederlanden wordt gemachtigd tot toepassing van een maatregel die afwijkt van artikel 11 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting

45

 

 

Commissie

 

*

Besluit nr. 33/2005 van de Gemengde Commissie ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika van 16 februari 2006 tot opneming van een overeenstemmingsbeoordelingsorgaan in de sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

47

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 februari 2006 tot wijziging van Beschikking 2006/7/EG wat betreft de uitbreiding van de landenlijst en de verlenging van de toepassingsperiode daarvan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 619)  ( 1 )

49

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2006/184/GBVB van de Raad van 27 februari 2006 betreffende de ondersteuning van het BTWC in het kader van de strategie van de EU tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

51

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top