EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:052:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 52, 23 februari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 52

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
23 februari 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 308/2006 van de Commissie van 22 februari 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 309/2006 van de Commissie van 21 februari 2006 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

3

 

*

Verordening (EG) nr. 310/2006 van de Commissie van 22 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1695/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Franse interventiebureau, betrekking heeft

9

 

*

Verordening (EG) nr. 311/2006 van de Commissie van 22 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 27/2006 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Duitse interventiebureau, betrekking heeft

10

 

*

Verordening (EG) nr. 312/2006 van de Commissie van 22 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1062/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Oostenrijkse interventiebureau, betrekking heeft

11

 

*

Verordening (EG) nr. 313/2006 van de Commissie van 22 februari 2006 met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van padie die in het bezit is van het Griekse interventiebureau

12

 

*

Verordening (EG) nr. 314/2006 van de Commissie van 22 februari 2006 met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van padie die in het bezit is van het Spaanse interventiebureau

14

 

*

Verordening (EG) nr. 315/2006 van de Commissie van 22 februari 2006 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) met betrekking tot de lijst van secundaire doelvariabelen betreffende „huisvestingsomstandigheden”

16

 

*

Verordening (EG) nr. 316/2006 van de Commissie van 22 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

22

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 februari 2006 tot wijziging van Beschikking 98/536/EG houdende vaststelling van de lijst van nationale referentielaboratoria voor de opsporing van residuen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 330)  ( 1 )

25

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 februari 2006 waarbij aan de lidstaten toestemming wordt verleend om de geldigheidsduur van de voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stof thiamethoxam te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 337)  ( 1 )

32

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 februari 2006 houdende erkenning dat het Italiaanse gegevensbestand voor runderen volledig operationeel is (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 350)

33

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 februari 2006 tot tijdelijke verplichting van de lidstaten om ten aanzien van andere gebieden in Portugal dan die waarvan bekend is dat Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje) er niet voorkomt, aanvullende maatregelen te nemen teneinde de verspreiding ervan tegen te gaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 345)

34

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 februari 2006 tot vaststelling, voor 2006, van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de financiële middelen van het Gemeenschappelijk Fonds voor tabak voor de in de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 2182/2002 bedoelde acties (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 347)

39

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 februari 2006 betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 597)  ( 1 )

41

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

 

Permanent Comité van de EVA-staten

 

*

Besluit van het Permanent Comité van de EVA-staten nr. 4/2004/SC van 3 juni 2004 tot instelling van een Comité voor het financieel mechanisme

54

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top