EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:326:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 326, 13 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 326

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
13 december 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 2021/2005 van de Commissie van 12 december 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2022/2005 van de Commissie van 12 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 14/2004, wat betreft de geraamde voorzieningsbalansen voor verschillende landbouwproducten ten behoeve van de ultraperifere regio's

3

 

*

Verordening (EG) nr. 2023/2005 van de Commissie van 12 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3199/93 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns

8

 

*

Verordening (EG) nr. 2024/2005 van de Commissie van 12 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia

10

 

*

Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus

13

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Beschikking van de Raad van 2 december 2005 tot vaststelling van de gevolgen van de toetreding van de Tsjechische Republiek en de Republiek Polen voor de deelname van de Europese Gemeenschap aan de Overeenkomst inzake de Internationale Commissie ter bescherming van de Oder tegen verontreiniging en de Overeenkomst betreffende de Internationale Commissie voor de bescherming van de Elbe

35

 

 

Commissie

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 7 december 2005 betreffende de vrijgave van veiligheidsolievoorraden naar aanleiding van de door de orkaan Katrina veroorzaakte verstoring van de bevoorrading (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4655)

37

 

*

Beschikking van de Commissie van 9 december 2005 tot vrijstelling van Cyprus en Malta van de verplichting tot toepassing van Richtlijn 2002/54/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van bietenzaad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4756)  ( 1 )

39

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1952/97 van de Raad van 7 oktober 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1015/94 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van televisiecamerasystemen van oorsprong uit Japan ( PB L 276 van 9.10.1997 )

40

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2042/2000 van de Raad van 26 september 2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan ( PB L 244 van 29.9.2000 )

40

 

*

Rectificatie van Beschikking 2005/338/EG van de Commissie van 14 april 2005 tot vaststelling van milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan kampeerterreinen ( PB L 108 van 29.4.2005 )

40

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top