EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:312:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 312, 29 november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 312

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
29 november 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1946/2005 van de Raad van 14 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2000 tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1947/2005 van de Raad van 23 november 2005 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2358/71 en (EEG) nr. 1674/72

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1948/2005 van de Commissie van 28 november 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1949/2005 van de Commissie van 28 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1917/2000 wat bijzondere goederenbewegingen en de uitsluiting van goederenverkeer in verband met reparaties betreft

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1950/2005 van de Commissie van 28 november 2005 tot aanpassing van een aantal verordeningen betreffende de markten voor granen, rijst en aardappelzetmeel in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

18

 

 

Verordening (EG) nr. 1951/2005 van de Commissie van 28 november 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

45

 

*

Richtlijn 2005/81/EG van de Commissie van 28 november 2005 tot wijziging van Richtlijn 80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen ( 1 )

47

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Europees Parlement
Raad
Commissie

 

*

Besluit van het Europees Parlement, de raad en de Commissie van 4 november 2005 betreffende de benoeming van de leden van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

49

 

 

Raad

 

*

Beschikking van de Raad van 8 november 2005 over de gelijkwaardigheid van in bepaalde derde landen verrichte controles op de instandhouding van rassen en tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG

51

 

*

Aanbeveling van de Raad van 14 november 2005 over prioritaire acties ter verbetering van de samenwerking op het gebied van archieven in Europa

55

 

*

Besluit EUPOL COPPS/1/2005 van het Politiek en Veiligheidscomité van 16 november 2005 betreffende de benoeming van het hoofd van de missie/directeur van politie van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse gebieden (EUPOL COPPS)

57

 

*

Besluit van de Raad van 21 november 2005 houdende benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

58

 

*

Besluit van de Raad van 24 november 2005 houdende benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

59

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 juli 2005 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2672)

60

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 november 2005 tot wijziging van Beschikking 2004/4/EG houdende machtiging van de lidstaten om ten aanzien van Egypte tijdelijk aanvullende maatregelen te nemen tegen de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4525)

63

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 november 2005 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Triticum durum dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4527)  ( 1 )

65

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 november 2005 betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt toegekend (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2673)

67

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top