EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:193:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 193, 23 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 193

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
23 juli 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1184/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen die het vredesproces belemmeren en het internationaal recht overtreden in het conflict in de Sudanese regio Darfur

9

 

 

Verordening (EG) nr. 1185/2005 van de Commissie van 22 juli 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

17

 

 

Verordening (EG) nr. 1186/2005 van de Commissie van 22 juli 2005 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

19

 

*

Verordening (EG) nr. 1187/2005 van de Commissie van 22 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1859/82 met betrekking tot de keuze van de bedrijven met boekhouding voor het constateren van de inkomens van de landbouwbedrijven

20

 

*

Verordening (EG) nr. 1188/2005 van de Commissie van 22 juli 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 761/2005 tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie voor bepaalde soorten wijn in Frankrijk

24

 

*

Verordening (EG) nr. 1189/2005 van de Commissie van 20 juli 2005 tot vaststelling van een verbod op de visserij op tong in de ICES-sectoren VII b en VII c door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

25

 

*

Verordening (EG) nr. 1190/2005 van de Commissie van 20 juli 2005 tot 48e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

27

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 24 juni 2005 houdende benoeming van twee Duitse leden en twee Duitse plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s

29

 

*

Besluit van de Raad van 12 juli 2005 tot wijziging van Besluit 2001/264/EG betreffende de vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad

31

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 juli 2005 tot wijziging van Beschikking 2000/86/EG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 97/368/EG, wat de bevoegde instantie en het model van het gezondheidscertificaat betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2751)  ( 1 )

37

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 juli 2005 tot wijziging van Beschikking 2002/994/EG van de Commissie betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2764)  ( 1 )

41

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/574/GBVB van de Raad van 18 juli 2005 ter ondersteuning van de activiteiten van de IAEA op het gebied van nucleaire veiligheid en verificatie en ter uitvoering van maatregelen van de strategie van de Europese Unie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

44

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top