EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:187:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 187, 19 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 187

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
19 juli 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1152/2005 van de Commissie van 18 juli 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1153/2005 van de Commissie van 18 juli 2005 houdende opening van een openbare inschrijving voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de Gemeenschap

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie van 18 juli 2005 tot aanpassing van de GN-codes en de omschrijving van bepaalde producten in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1155/2005 van de Commissie van 18 juli 2005 tot wijziging en correctie van Verordening (EG) nr. 1419/2004 inzake de verdere toepassing van de meerjarenovereenkomsten voor de financiering en de jaarlijkse financieringsovereenkomsten die zijn gesloten tussen de Commissie, die de Europese Gemeenschap vertegenwoordigde, enerzijds, en Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië, anderzijds, en houdende enige afwijkingen van de meerjarenovereenkomsten voor de financiering en van Verordening (EG) nr. 1266/1999 van de Raad en Verordening (EG) nr. 2222/2000

14

 

*

Verordening (EG) nr. 1156/2005 van de Commissie van 18 juli 2005 tot vaststelling van een verbod op de visserij op grenadiersvis in zone VIII, IX, X, XII, XIV (wateren van de Gemeenschap en internationale wateren) door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

16

 

 

Verordening (EG) nr. 1157/2005 van de Commissie van 18 juli 2005 tot vaststelling van de communautaire producentenprijzen en de communautaire invoerprijzen voor anjers en rozen in het kader van de toepassing van de regeling voor de invoer van bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Jordanië

18

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 12 juli 2005 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountant van De Nederlandsche Bank

20

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 11 juli 2005 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5 GHz-frequentieband voor de implementatie van draadloze toegangssystemen met inbegrip van Radio Local Area Networks (WAS/R-LAN’s) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2467)  ( 1 )

22

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 juli 2005 tot wijziging van Beschikking 96/609/EG tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten en aquacultuurproducten van oorsprong uit Ivoorkust, wat de bevoegde instantie en het model van het gezondheidscertificaat betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2584)  ( 1 )

25

 

*

Beschikking van de Commissie van 14 juli 2005 tot wijziging van Beschikking 2004/292/EG betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2663)  ( 1 )

29

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top