EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:172:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 172, 05 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 172

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
5 juli 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1039/2005 van de Raad van 21 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1907/90 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1040/2005 van de Commissie van 4 juli 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

2

 

*

Verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Raad tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk ( 1 )

4

 

*

Verordening (EG) nr. 1042/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2869/95 inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen ( 1 )

22

 

*

Verordening (EG) nr. 1043/2005 van de Commissie van 30 juni 2005 houdende de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad met betrekking tot de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer van bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, en de criteria voor de vaststelling van de restitutiebedragen

24

 

*

Verordening (EG) nr. 1044/2005 van de Commissie van 4 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2808/98 met betrekking tot de vaststelling van het ontstaansfeit voor de wisselkoers voor de steunbetalingen die onder de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 1782/2003 vallen, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1973/2004

76

 

*

Verordening (EG) nr. 1045/2005 van de Commissie van 4 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2760/98 betreffende de tenuitvoerlegging van een programma voor grensoverschrijdende samenwerking in het kader van het Phare-programma

78

 

*

Verordening (EG) nr. 1046/2005 van de Commissie van 4 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 958/2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Besluit 2003/286/EG van de Raad ten aanzien van de concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde graanproducten uit de Republiek Bulgarije en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2809/2000

79

 

 

Verordening (EG) nr. 1047/2005 van de Commissie van 4 juli 2005 tot vaststelling van de communautaire producentenprijzen en de communautaire invoerprijzen voor anjers en rozen in het kader van de toepassing van de regeling voor de invoer van bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Jordanië

81

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2005/481/GBVB van de Raad van 13 juni 2005 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling van gerubriceerde gegevens

83

Overeenkomst tussen Oekraïne en de Europese Unie inzake de beveiligingsprocedures voor de uitwisseling van gerubriceerde gegevens

84

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top