EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:126:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 126, 19 mei 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 126

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
19 mei 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 747/2005 van de Commissie van 18 mei 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 748/2005 van de Commissie van 18 mei 2005 houdende opening van een openbare inschrijving voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de Gemeenschap

3

 

*

Verordening (EG) nr. 749/2005 van de Commissie van 18 mei 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2131/93 tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus

10

 

*

Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie van 18 mei 2005 betreffende de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten ( 1 )

12

 

*

Verordening (EG) nr. 751/2005 van de Commissie van 17 mei 2005 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

22

 

 

Verordening (EG) nr. 752/2005 van de Commissie van 18 mei 2005 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

28

 

 

Verordening (EG) nr. 753/2005 van de Commissie van 18 mei 2005 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

30

 

 

Verordening (EG) nr. 754/2005 van de Commissie van 18 mei 2005 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren voor de periode vanaf 19 mei 2005

32

 

 

Verordening (EG) nr. 755/2005 van de Commissie van 18 mei 2005 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee voor de periode 19 mei 2005

34

 

 

Verordening (EG) nr. 756/2005 van de Commissie van 18 mei 2005 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

36

 

*

Verordening (EG) nr. 757/2005 van de Commissie van 18 mei 2005 tot 46e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Osama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

38

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 april 2005 tot oprichting van een groep van niet-gouvernementele deskundigen op het gebied van corporate governance en vennootschapsrecht

40

 

*

Beschikking van de Commissie van 4 mei 2005 tot vaststelling van een vragenlijst voor de rapportage over de toepassing van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1359)  ( 1 )

43

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 mei 2005 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Hongarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1448)

55

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

 

*

Aanbeveling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 65/04/COL van 31 maart 2004 betreffende een gecoördineerd programma voor 2004 inzake de officiële controle op diervoeders

59

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 718/2005 van de Commissie van 12 mei 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie L 121 van 13 mei 2005, blz. 64. )

68

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top