EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:062:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 62, 09 maart 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 62

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
9 maart 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 385/2005 van de Commissie van 8 maart 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 386/2005 van de Commissie van 8 maart 2005 tot wijziging van verscheidene verordeningen ten aanzien van de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde soorten groenten en fruit en bepaalde verwerkte producten op basis van groenten en fruit

3

 

*

Verordening (EG) nr. 387/2005 van de Commissie van 8 maart 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 831/97 tot vaststelling van handelsnormen voor avocado’s

5

 

*

Verordening (EG) nr. 388/2005 van de Commissie van 8 maart 2005 tot vaststelling van de kenmerken van de speciale module 2006 over de overgang van werk naar pensionering ingevolge Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 246/2003

7

 

*

Verordening (EG) nr. 389/2005 van de Commissie van 8 maart 2005 tot vaststelling van afwijkingen van de Verordeningen (EG) nr. 2201/96 van de Raad en (EG) nr. 800/1999 ten aanzien van bepaalde soorten suiker die zijn gebruikt in bepaalde verwerkte producten op basis van groenten en fruit die worden uitgevoerd naar andere derde landen dan Zwitserland en Liechtenstein

12

 

*

Richtlijn 2005/23/EG van de Commissie van 8 maart 2005 tot wijziging van Richtlijn 2001/25/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden ( 1 )

14

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2005/182/EG:
Beschikking van de Raad van 5 juli 2004 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Slowakije

16

 

*

2005/183/EG:
Beschikking van de Raad van 5 juli 2004 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Polen

18

 

*

2005/184/EG:
Beschikking van de Raad van 5 juli 2004 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort op Cyprus

19

 

*

2005/185/EG:
Beschikking van de Raad van 5 juli 2004 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in de Tsjechische Republiek

20

 

*

2005/186/EG:
Beschikking van de Raad van 5 juli 2004 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Malta

21

 

 

Commissie

 

*

2005/187/EG:
Aanbeveling van de Commissie van 2 maart 2005 inzake het gecoördineerde controleprogramma op het gebied van diervoeding voor het jaar 2005 krachtens Richtlijn 95/53/EG van de Raad
 ( 1 )

22

 

*

2005/188/EG:
Beschikking van de Commissie van 19 juli 2004 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst (Zaak nr. COMP/M.3333 — SONY/BMG) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 2815)
 ( 1 )

30

 

*

2005/189/EG:
Beschikking van de Commissie van 7 maart 2005 tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage XIV bij de Toetredingsakte van 2003 wat bepaalde inrichtingen in de vleessector in Slowakije betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 512)
 ( 1 )

34

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/190/GBVB van de Raad van 7 maart 2005 inzake de geïntegreerde rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Irak, EUJUST LEX

37

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top