EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:052:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 52, 25 februari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 52

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
25 februari 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 303/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 304/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen

3

 

*

Verordening (EG) nr. 305/2005 van de Commissie van 19 oktober 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 312/2003 ten aanzien van de tariefcontingenten voor bepaalde producten van oorsprong uit Chili

6

 

*

Verordening (EG) nr. 306/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 138/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de landbouwrekeningen in de Gemeenschap ( 1 )

9

 

 

Verordening (EG) nr. 307/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 houdende opening van een preferentieel tariefcontingent voor de invoer van ruwe rietsuiker van oorsprong uit de ACS-staten met het oog op de voorziening van de raffinaderijen in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2005

11

 

 

Verordening (EG) nr. 308/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

13

 

 

Verordening (EG) nr. 309/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004

15

 

 

Verordening (EG) nr. 310/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen

16

 

 

Verordening (EG) nr. 311/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

20

 

 

Verordening (EG) nr. 312/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

23

 

 

Verordening (EG) nr. 313/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sector granen

25

 

 

Verordening (EG) nr. 314/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten

26

 

 

Verordening (EG) nr. 315/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

29

 

 

Verordening (EG) nr. 316/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1757/2004

31

 

 

Verordening (EG) nr. 317/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1565/2004

32

 

 

Verordening (EG) nr. 318/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 115/2005

33

 

 

Verordening (EG) nr. 319/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 betreffende de offertes voor de invoer van sorgho die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2275/2004

34

 

 

Verordening (EG) nr. 320/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2277/2004

35

 

 

Verordening (EG) nr. 321/2005 van de Commissie van 24 februari 2005 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2276/2004

36

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2005/157/EG:
Besluit van de Raad van 17 februari 2005 houdende benoeming van twee Duitse leden en van twee Duitse plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio’s

37

 

*

2005/158/EG:
Besluit van de Raad van 17 februari 2005 houdende benoeming van een plaatsvervangend lid (ES) in het Comité van de Regio’s

39

 

*

2005/159/EG:
Besluit van de Raad van 17 februari 2005 houdende benoeming van zes Belgische leden en van acht Belgische plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s

40

 

 

Commissie

 

*

2005/160/EG:
Besluit van de Commissie van 27 oktober 2004 houdende goedkeuring van de briefwisseling tussen het Bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire zaken (UNOCHA) en de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende hun onderlinge samenwerking in het kader van rampenbestrijding (in geval van gelijktijdige interventie in een land dat door een ramp is getroffen)
 ( 1 )

42

 

*

2005/161/EG:
Beschikking van de Commissie van 24 februari 2005 betreffende de financiële steun van de Gemeenschap aan bepaalde communautaire referentielaboratoria in de veterinaire sector (residuen) voor het jaar 2005 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 392)

49

 

*

2005/162/EG:
Aanbeveling van de Commissie van 15 februari 2005 betreffende de taak van niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders of commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen en betreffende de comités van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen
 ( 1 )

51

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top