EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:024:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 24, 27 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 24

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
27 januari 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 114/2005 van de Commissie van 26 januari 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 115/2005 van de Commissie van 26 januari 2005 inzake een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe naar bepaalde derde landen

3

 

*

Verordening (EG, Euratom) nr. 116/2005 van de Commissie van 26 januari 2005 betreffende de behandeling van BTW-teruggaven aan niet-belastingplichtigen en aan belastingplichtigen voor vrijgestelde handelingen bij de toepassing van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen

6

 

*

Verordening (EG) nr. 117/2005 van de Commissie van 26 januari 2005 tot instelling van communautair toezicht op de invoer van bepaald schoeisel van oorsprong uit bepaalde derde landen

8

 

*

Verordening (EG) nr. 118/2005 van de Commissie van 26 januari 2005 tot wijziging van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 en tot vaststelling, overeenkomstig die verordening, van begrotingsmaxima voor een gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling en van jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling

15

 

 

Verordening (EG) nr. 119/2005 van de Commissie van 26 januari 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie

22

 

 

Verordening (EG) nr. 120/2005 van de Commissie van 26 januari 2005 tot vaststelling van de mate waarin invoercertificaataanvragen die in januari 2005 in het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde zuivelproducten zijn ingediend, kunnen worden geaccepteerd

24

 

*

Verordening (EG) nr. 121/2005 van de Commissie van 25 januari 2005 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

27

 

*

Richtlijn 2005/6/EG van de Commissie van 26 januari 2005 tot wijziging van Richtlijn 71/250/EEG, wat betreft de weergave en interpretatie van de krachtens Richtlijn 2002/32/EG vereiste analyseresultaten ( 1 )

33

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

2005/56/EG:
Besluit van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad

35

 

*

2005/57/EG:
Aanbeveling van de Commissie van 21 januari 2005 betreffende de aanbieding van huurlijnen in de Europese Unie (Deel 1 — Hoofdleveringsvoorwaarden voor wholesalehuurlijnen) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 103)

39

 

*

2005/58/EG:
Beschikking van de Commissie van 26 januari 2005 tot wijziging van Beschikking 2003/135/EG wat betreft de beëindiging van de uitroeiings- en vaccinatieprogramma’s in de deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen en het uitroeiingsprogramma in de deelstaat Saarland (Duitsland) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 119)
 ( 1 )

45

 

*

2005/59/EG:
Beschikking van de Commissie van 26 januari 2005 tot goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en de noodvaccinatie van deze varkens in Slowakije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 127)
 ( 1 )

46

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit 2004/783/EG van de Raad van 15 november 2004 houdende benoeming van vier Italiaanse leden en drie Italiaanse plaatsvervangers in het Comité van de Regio's ( PB L 346 van 23.11.2004 )

48

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top