EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:368:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 368, 15 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 368

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
15 december 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 2123/2004 van de Commissie van 14 december 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2124/2004 van de Commissie van 14 december 2004 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van een bij Verordening (EG) nr. 1922/2004 van de Raad vastgesteld tariefcontingent voor de invoer van levende runderen van oorsprong uit Zwitserland met een gewicht van meer dan 160 kg

3

 

*

Verordening (EG) nr. 2125/2004 van de Commissie van 14 december 2004 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 890/78 betreffende de wijze van certificering van hop

8

 

 

Verordening (EG) nr. 2126/2004 van de Commissie van 14 december 2004 tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor noten (amandelen zonder dop, hazelnoten in de dop, hazelnoten zonder dop, walnoten in de dop) in het kader van het A1-stelsel

12

 

 

Verordening (EG) nr. 2127/2004 van de Commissie van 14 december 2004 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in het kader van de A1- en B-stelsels in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen)

14

 

 

Verordening (EG) nr. 2128/2004 van de Commissie van 14 december 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

17

 

 

Verordening (EG) nr. 2129/2004 van de Commissie van 14 december 2004 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

20

 

 

Verordening (EG) nr. 2130/2004 van de Commissie van 14 december 2004 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren voor de periode vanaf 15 december 2004

22

 

 

Verordening (EG) nr. 2131/2004 van de Commissie van 14 december 2004 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee voor de periode 15 december 2004

24

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2004/849/EG:
Besluit van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis

26

 

 

Commissie

 

*

2004/850/EG:
Beschikking van de Commissie van 3 december 2004 tot wijziging van de bijlagen I en II van Beschikking 2002/308/EG tot vaststelling van de lijsten van erkende gebieden en erkende viskwekerijen ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS), van infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) of van beide visziekten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4553)
 ( 1 )

28

 

*

2004/851/EG:
Beschikking van de Commissie van 14 december 2004 tot derde wijziging van Beschikking 2004/122/EG betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in verscheidene Aziatische landen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4775)
 ( 1 )

48

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/852/GBVB van de Raad van 13 december 2004 betreffende beperkende maatregelen tegen Ivoorkust

50

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top