EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:343:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 343, 19 november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 343

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
19 november 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1981/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr. 3590/92

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1983/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1757/2004

20

 

 

Verordening (EG) nr. 1984/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1565/2004

21

 

 

Verordening (EG) nr. 1985/2004 van de Commissie van 18 november 2004 betreffende de offertes voor de invoer van sorgho die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 238/2004

22

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

2004/776/EG:Beschikking van de Commissie van 18 november 2004 tot vrijstelling, voor bepaalde bedrijven, op grond van Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie, van het antidumpingrecht op bepaalde rijwielonderdelen uit de Volksrepubliek China, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad als uitbreiding van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde en bij Verordening (EG) nr. 1524/2000 van de Raad gehandhaafde antidumpingrecht op rijwielen uit de Volksrepubliek China, en tot opheffing van de schorsing van dit antidumpingrecht voor andere bedrijven (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4383)

23

 

 

Commissie
Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers

 

*

2004/777/EG:Besluit nr. 197 van 23 maart 2004 betreffende de overgangsperioden voor het invoeren van de Europese ziekteverzekeringskaart overeenkomstig artikel 5 van Besluit nr. 191 (1)

28

 

 

 

*

1 november 2004 — EUR-Lex: nieuwe versie!(Zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER en voor de overeenkomst EU/Zwitserland relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top