EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:161:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 161, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598
L 161
47e jaargang
30 april 2004


Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving


InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) Nr. 855/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3069/95 tot vaststelling van een waarnemersregeling van de Europese Gemeenschap voor vissersvaartuigen uit de Gemeenschap die vissen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het Noordwestelijk Deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) 1
*Verordening (EG, Euratom) Nr. 856/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van l mei 2004 van toepassing zijn op de overmakingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen 6
*Verordening (EG, Euratom) Nr. 857/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot vaststelling met ingang van l mei 2004 van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen in de nieuwe lidstaten 11
*Verordening (EG, Euratom) Nr. 858/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning en van de hoogte van de in artikel 56 ter van het Statuut bedoelde toeslagen voor bepaalde werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter 14
*Verordening (EG, Euratom) Nr. 859/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 495/77 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de toeslagen die kunnen worden toegekend aan ambtenaren die regelmatig wachtdiensten verrichten 23
*Verordening (EG, Euratom) Nr. 860/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 300/76 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de toeslagen die kunnen worden toegekend aan ambtenaren die hun werkzaamheden verrichten in het kader van een continu- of ploegendienst 26
*Verordening (EG) Nr. 861/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van het vervoer in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije 29
*Verordening (EG) Nr. 862/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 2888/2000 van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van het vervoer in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije 35
*Verordening (EG) Nr. 863/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 2327/2003 van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van het vervoer in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije 44
*Verordening (EG) Nr. 864/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1786/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, en tot aanpassing daarvan in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 48
*Verordening (EG) Nr. 865/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor olijfolie en tafelolijven en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 827/68 97
*Verordening (EG) Nr. 866/2004 van de Raad van 29 april 2004 inzake een regeling op grond van artikel 2 van Protocol nr. 10 van de Toetredingsakte 128
*Verordening (EG) Nr. .867/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2287/2003 tot vaststelling, voor 2004, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften 144

NL


Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top