EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:113:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 113, 20 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 113
47e jaargang
20 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 727/2004 van de Commissie van 19 april 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 728/2004 van de Commissie van 15 april 2004 betreffende de indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 3
*Verordening (EG) nr. 729/2004 van de Commissie van 15 april 2004 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 5
*Verordening (EG) nr. 730/2004 van de Commissie van 19 april 2004 tot aanpassing, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie, van Verordening (EEG) nr. 1859/82 met betrekking tot de keuze van de bedrijven met boekhouding voor het constateren van de inkomens van de landbouwbedrijven 8
*Richtlijn 2004/43/EG van de Commissie van 13 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 98/53/EG en Richtlijn 2002/26/EG wat de bemonsteringswijzen en analysemethoden betreft voor de officiële controle op de gehalten aan aflatoxine en ochratoxine A in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters (1) 14
*Richtlijn 2004/44/EG van de Commissie van 13 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 2002/69/EG tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op dioxinen en de gehaltebepaling van dioxineachtige PCB's in levensmiddelen (1) 17
*Richtlijn 2004/45/EG van de Commissie van 16 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 96/77/EG tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (1) 19
*Richtlijn 2004/47/EG van de Commissie van 16 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 95/45/EG wat betreft gemengde carotenen (E 160a (i)) en bèta-caroteen (E 160a (ii)) (1) 24

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/357/EC
*Beschikking van de Commissie van 7 april 2004 tot wijziging van Beschikking 1999/217/EG wat het repertorium van aromastoffen betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1273) (1) 28
2004/358/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 7 april 2004 inzake het gebruik van een gemeenschappelijk Europees formaat voor vergunningsdocumenten afgegeven in overeenstemming met Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1279) 37
2004/359/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 april 2004 houdende wijziging van Beschikking 97/296/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaan, met betrekking tot Roemenië en Zimbabwe (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1304) (1) 45
2004/360/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 april 2004 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Zimbabwe (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1328) (1) 48
2004/361/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 april 2004 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Roemenië (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1330) (1) 54
2004/362/EC
*Besluit nr. 1/2004 van de Gemengde Commissie EU-Mexico van 22 maart 2004 betreffende bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EU-Mexico van 23 maart 2000, die betrekking heeft op de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking 60
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top