EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:077:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 77, 13 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 77
47e jaargang
13 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (1) 1
*Verordening (EG) nr. 461/2004 van de Raad van 8 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 384/96 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap en Verordening (EG) nr. 2026/97 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn 12
Verordening (EG) nr. 462/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 21
*Verordening (EG) nr. 463/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 823/2000 houdende toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia) (1) 23
*Verordening (EG) nr. 464/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot wijziging van elementen van het productdossier van de benaming in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen (Nocciola del Piemonte) 25
*Verordening (EG) nr. 465/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" ("Carciofo di Paestum" en "Farina di Neccio della Garfagnana") 27
*Verordening (EG) nr. 466/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2125/2003 ten aanzien van de uiterste datum waarop de bevoegde nationale autoriteit een besluit neemt over de programma's en de actiefondsen 29
Verordening (EG) nr. 467/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 501/2003 betreffende de nieuwe toewijzing van de rechten op invoer van jonge mannelijke mestrunderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1126/2002 30
Verordening (EG) nr. 468/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 137e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 31
Verordening (EG) nr. 469/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 137e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 33
Verordening (EG) nr. 470/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 309e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 35
Verordening (EG) nr. 471/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 36
Verordening (EG) nr. 472/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees 38
Verordening (EG) nr. 473/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 44
Verordening (EG) nr. 474/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 46
Verordening (EG) nr. 475/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 48
*Richtlijn 2004/30/EG van de Commissie van 10 maart 2004 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde benzoëzuur, flazasulfuron en pyraclostrobine op te nemen als werkzame stof (1) 50

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/244/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 juni 2003 inzake de steun die Spanje aan Volkswagen Navarra SA heeft verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1745) (1) 54
2004/245/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 maart 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 2000/585/EG en 97/222/EG wat de invoer van vlees van vrij wild, vlees van gekweekt wild en bepaalde vleesproducten van wild uit IJsland betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 701) (1) 62

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1360/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 betreffende de zevende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB L 207 van 5.8.2004) 71
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 442/2001 van de Commissie van 10 maart 2004 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 2002/2003 van de voorschotten op de productieheffing in de sector suiker (PB L 72 van 11.3.2004) 83
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top