EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:068:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 68, 06 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 68
47e jaargang
6 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 411/2004 van de Raad van 26 februari 2004 houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3975/87 en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3976/87 en Verordening (EG) nr. 1/2003 wat betreft het luchtvervoer tussen de Gemeenschap en derde landen (1) 1
Verordening (EG) nr. 412/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
*Verordening (EG) nr. 413/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 inzake de stopzetting van de visserij op blauwe leng door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 5
*Verordening (EG) nr. 414/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 tot vaststelling van specifieke maatregelen om de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen aan te passen in verband met de toetreding van nieuwe lidstaten op 1 mei 2004 6
*Verordening (EG) nr. 415/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (COSS) en houdende wijziging van de verordeningen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (1) 10
*Verordening (EG) nr. 416/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 1535/2003 wegens de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 12
Verordening (EG) nr. 417/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (sinaasappelen en appelen) 14
Verordening (EG) nr. 418/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003 15
Verordening (EG) nr. 419/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003 16
Verordening (EG) nr. 420/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003 17
Verordening (EG) nr. 421/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 18

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/218/EC
*Besluit van de Raad van 19 februari 2004 houdende benoeming van een Oostenrijks lid van het Comité van de Regio's 20
2004/219/EC
*Besluit van de Raad van 19 februari 2004 houdende benoeming van een Oostenrijks plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's 21
2004/220/EC
*Besluit van de Raad van 19 februari 2004 houdende benoeming van een Spaans lid van het Comité van de Regio's 22
2004/221/EC
*Besluit van de Raad van 19 februari 2004 houdende benoeming van een Spaans plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's 23
2004/222/EC
*Besluit van de Raad van 19 februari 2004 houdende benoeming van een Oostenrijks plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's 24
2004/223/EC
*Besluit van de Raad van 26 februari 2004 tot vaststelling van het statuut van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding 25
Commissie
2004/224/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 februari 2004 tot vaststelling van regelingen voor de indiening van informatie over de krachtens Richtlijn 96/62/EG van de Raad vereiste plannen of programma's met betrekking tot grenswaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 491) (1) 27
2004/225/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 maart 2004 tot vaststelling van beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde levende dieren en dierlijke producten van oorsprong of van herkomst uit Albanië (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 618) (1) 34
2004/226/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 maart 2004 houdende erkenning van tests voor de opsporing van antilichamen tegen runderbrucellose in het kader van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 654) (1) 36
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top