EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:060:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 60, 27 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 60
47e jaargang
27 februari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 327/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 328/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 houdende afwijking, voor 2004, van Verordening (EG) nr. 1474/95 inzake de opening en de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector eieren en voor ovoalbumine 3
*Verordening (EG) nr. 329/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 houdende afwijking, voor 2004, van Verordening (EG) nr. 1431/94 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de invoerregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad 5
*Verordening (EG) nr. 330/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 houdende afwijking, voor 2004, van Verordening (EG) nr. 1396/98 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad betreffende de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 4115/86 en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3010/95 7
*Verordening (EG) nr. 331/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 houdende afwijking, voor 2004, van Verordening (EG) nr. 1251/96 inzake de opening en de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector slachtpluimvee 9
*Verordening (EG) nr. 332/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 houdende afwijking, voor 2004, van Verordening (EG) nr. 1432/94 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de invoerregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten 10
*Verordening (EG) nr. 333/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 houdende afwijking, voor 2004, van Verordening (EG) nr. 1898/97 ten aanzien van het beheer van de tariefcontingenten voor de producten van de varkensvleessector van oorsprong uit Bulgarije en Roemenië 12
*Verordening (EG) nr. 334/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 houdende afwijking, voor 2004, van Verordening (EG) nr. 1458/2003 betreffende de opening en wijze van beheer van de tariefcontingenten in de varkensvleessector 14
Verordening (EG) nr. 335/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2242/2003 met betrekking tot de beschikbare hoeveelheid waarvoor certificaataanvragen voor de invoer van bepaalde producten van de sector slachtpluimvee kunnen worden ingediend voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004 15
Verordening (EG) nr. 336/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2241/2003 met betrekking tot de beschikbare hoeveelheid waarvoor certificaataanvragen voor de invoer van bepaalde producten van de sector eieren en slachtpluimvee kunnen worden ingediend voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004 17
Verordening (EG) nr. 337/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 19
Verordening (EG) nr. 338/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 21
Verordening (EG) nr. 339/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 23
Verordening (EG) nr. 340/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen 24
Verordening (EG) nr. 341/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 27
Verordening (EG) nr. 342/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit (gekonfijte kersen) 31
Verordening (EG) nr. 343/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 32
Verordening (EG) nr. 344/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 35
Verordening (EG) nr. 345/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 37
Verordening (EG) nr. 346/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout 39
Verordening (EG) nr. 347/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 41
Verordening (EG) nr. 348/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 43
Verordening (EG) nr. 349/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 betreffende de offertes voor de invoer van sorgho die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 238/2004 44
Verordening (EG) nr. 350/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2315/2003 45
Verordening (EG) nr. 351/2004 van de Commissie van 26 februari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 46

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/190/CFSP
*Besluit Proxima/1/2004 van het Politiek en Veiligheidscomité van 10 februari 2004 inzake de aanvaarding van bijdragen van niet toetredende derde landen aan de politiemissie van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (EUPOL "Proxima") 54
2004/191/EC
*Beschikking van de Raad van 23 februari 2004 tot vaststelling van de criteria en uitvoeringsvoorschriften voor de compensatie van de verstoringen van het financiële evenwicht die voortvloeien uit de toepassing van Richtlijn 2001/40/EG betreffende de onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen 55
Commissie
2004/192/EC
*Besluit van de Commissie van 25 februari 2004 tot goedkeuring van het werkprogramma voor 2004 voor de uitvoering van het communautaire actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008) met inbegrip van het jaarlijkse werkprogramma voor subsidies (1) 58
2004/193/EC
*Besluit nr. 2/JP/2003 van 26 januari 2004 van de Gezamenlijke Commissie die is opgericht bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Japan betreffende de registratie van een overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in het kader van de sectorbijlage betreffende elektrisch materiaal 71
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top