EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:050:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 50, 20 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 50
47e jaargang
20 februari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 288/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 289/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 3
Verordening (EG) nr. 290/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 5
Verordening (EG) nr. 291/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 21e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003 7
Verordening (EG) nr. 292/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 8
Verordening (EG) nr. 293/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 met betrekking tot de afgifte van invoercertificaten voor olijfolie in het kader van het tariefcontigent voor Tunesië 11
Verordening (EG) nr. 294/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 houdende vaststelling, in het kader van de tariefcontingenten, van bepaalde indicatieve hoeveelheden en van individuele maxima voor de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in de Gemeenschap voor het tweede kwartaal van 2004 12
Verordening (EG) nr. 295/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2314/2003 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van rogge uit de voorraden van het Duitse interventiebureau betrekking heeft 14
*Verordening (EG) nr. 296/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1848/93 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen 15
*Verordening (EG) nr. 297/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" ("Ensaimada de Mallorca" of "Ensaimada mallorquina") 18
Verordening (EG) nr. 298/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 19
Verordening (EG) nr. 299/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 20
Verordening (EG) nr. 300/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 22
Verordening (EG) nr. 301/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 25
Verordening (EG) nr. 302/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 betreffende de offertes voor de invoer van sorgho die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 238/2004 26
Verordening (EG) nr. 303/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2315/2003 27
*Richtlijn 2004/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de inspectie en de verificatie van de goede laboratoriumpraktijken (GLP) (Gecodificeerde versie) (1) 28
*Richtlijn 2004/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de toepassing van de beginselen van goede laboratoriumpraktijken en het toezicht op de toepassing ervan voor tests op chemische stoffen (gecodificeerde versie) (1) 44

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/157/EC
*Besluit van de Raad van 19 februari 2004 tot verlenging van de periode van toepassing van de maatregelen in Besluit 2002/148/EG houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst 60
Commissie
2004/158/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 februari 2004 tot wijziging van Beschikking 92/216/EEG met betrekking tot de bekendmaking van de lijst van coördinerende autoriteiten (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 390) (1) 62
2004/159/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 februari 2004 tot tweede wijziging van Beschikking 2002/975/EG tot vaststelling van vaccinatiemaatregelen ter aanvulling van de maatregelen voor de bestrijding van uitbraken van laagpathogene aviaire influenza in Italië en tot vaststelling van specifieke maatregelen voor de controle van verplaatsingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 393) (1) 63
2004/160/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 februari 2004 tot wijziging van Beschikking 2003/71/EG met betrekking tot de looptijd (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 394) (1) 65
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2004/000/EC
*Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB van de Raad van 19 februari 2004 houdende verlenging van de beperkende maatregelen tegen Zimbabwe 66

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 276/2004 van de Commissie van 17 februari 2004 betreffende de verkoop, bij periodieke openbare inschrijving, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus (PB L 47 van 18.2.2004) 73
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top