EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:027:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 27, 30 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 27
47e jaargang
30 januari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 154/2004 van de Raad van 26 januari 2004 betreffende sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging, voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust 1
Verordening (EG) nr. 155/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
*Verordening (EG) nr. 156/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 betreffende de financiële steun van de Gemeenschap aan de communautaire referentielaboratoria overeenkomstig artikel 28 van Beschikking 90/424/EEG 5
Verordening (EG) nr. 157/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen 15
Verordening (EG) nr. 158/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 18
Verordening (EG) nr. 159/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 21
Verordening (EG) nr. 160/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 23
Verordening (EG) nr. 161/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 27
Verordening (EG) nr. 162/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten 28
Verordening (EG) nr. 163/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 30
Verordening (EG) nr. 164/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 33
Verordening (EG) nr. 165/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 35
Verordening (EG) nr. 166/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout 37
Verordening (EG) nr. 167/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 39
Verordening (EG) nr. 168/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld 41
Verordening (EG) nr. 169/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 42
Verordening (EG) nr. 170/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2315/2003 43
*Richtlijn 2004/7/EG van de Raad van 20 januari 2004 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat de procedure voor het treffen van afwijkende maatregelen alsmede de verlening van uitvoeringsbevoegdheden betreft 44
*Richtlijn 2004/13/EG van de Commissie van 29 januari 2004 tot wijziging van Richtlijn 2002/16/EG betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (1) 46
*Richtlijn 2004/14/EG van de Commissie van 29 januari 2004 tot wijziging van Richtlijn 93/10/EEG inzake materialen en voorwerpen van folie van geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (1) 48

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/92/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 januari 2004 inzake noodmaatregelen met betrekking tot Spaanse peper en producten daarvan (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 68) (1) 52
2004/93/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 januari 2004 betreffende beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in sommige Aziatische landen wat de invoer van vogels, met uitzondering van pluimvee, betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 257) (1) 55
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top