EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:024:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 24, 29 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 24
47e jaargang
29 januari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de "EG-concentratieverordening") (1) 1
Verordening (EG) nr. 140/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 23
*Verordening (EG) nr. 141/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad ten aanzien van de overgangsmaatregelen voor plattelandsontwikkeling die gelden voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije 25
Verordening (EG) nr. 142/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van gerst die in het bezit is van het Belgische interventiebureau 32
Verordening (EG) nr. 143/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van zachte tarwe die in het bezit is van het Zweedse interventiebureau 34
Verordening (EG) nr. 144/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van zachte tarwe die in het bezit is van het Franse interventiebureau 36
Verordening (EG) nr. 145/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van zachte tarwe die in het bezit is van het Duitse interventiebureau 38
Verordening (EG) nr. 146/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van zachte tarwe die in het bezit is van het Deense interventiebureau 40
Verordening (EG) nr. 147/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van zachte tarwe die in het bezit is van het Belgische interventiebureau 42
Verordening (EG) nr. 148/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in januari 2004 ingediende aanvragen van invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr.1279/98 zijn vastgesteld voor Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië 44
Verordening (EG) nr. 149/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2246/2003 in de sector varkensvlees 46
*Verordening (EG) nr. 150/2004 van de Commissie van 27 januari 2004 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 47
Verordening (EG) nr. 151/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 51
Verordening (EG) nr. 152/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van januari 2004 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 53
Verordening (EG) nr. 153/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 tot wijziging van de invoerrechten in de sector rijst 55
*Richtlijn 2003/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 58
*Richtlijn 2003/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt 65

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/88/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 januari 2004 tot wijziging van Beschikking 2002/907/EG houdende voorlopige erkenning van het in Frankrijk ingevoerde systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 104) (1) 72
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top