EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:015:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 15, 22 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 15
47e jaargang
22 januari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 95/2004 van de Commissie van 21 januari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 96/2004 van de Commissie van 30 december 2003 tot aanpassing van verscheidene verordeningen betreffende de suikermarkt in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 3
*Verordening (EG) nr. 97/2004 van de Commissie van 21 januari 2004 houdende rectificatie van de Verordeningen (EG) nr. 2281/2003 en (EG) nr. 2299/2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 12
Verordening (EG) nr. 98/2004 van de Commissie van 21 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 13
Verordening (EG) nr. 99/2004 van de Commissie van 21 januari 2004 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 15
*Verordening (EG) nr. 100/2004 van de Commissie van 21 januari 2004 tot achtentwintigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad 18
*Verordening (EG) nr. 101/2004 van de Commissie van 21 januari 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant 20
*Richtlijn 2004/4/EG van de Commissie van 15 januari 2004 tot wijziging van Richtlijn 96/3/EG inzake een afwijking van enkele bepalingen van Richtlijn 93/43/EEG van de Raad inzake levensmiddelenhygiëne voor het bulkvervoer van vloeibare oliën en vetten over zee (1) 25
*Richtlijn 2004/6/EG van de Commissie van 20 januari 2004 houdende afwijking van Richtlijn 2001/15/EG teneinde de toepassing van het handelsverbod voor bepaalde producten uit te stellen (1) 31

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/70/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 januari 2004 tot zestiende wijziging van Beschikking 2000/284/EG houdende vaststelling van de lijst van erkende wincentra voor de invoer van sperma van paardachtigen uit derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5313) (1) 34
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top