EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:007:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 7, 13 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 7
47e jaargang
13 januari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 48/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 betreffende de productie van jaarlijkse communautaire statistieken over de staalindustrie voor de referentiejaren 2003-2009 1
Verordening (EG) nr. 49/2004 van de Commissie van 12 januari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 7
*Verordening (EG) nr. 50/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten, en tot afwijking van die verordening 9
Verordening (EG) nr. 51/2004 van de Commissie van 12 januari 2004 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld 20
Verordening (EG) nr. 52/2004 van de Commissie van 12 januari 2004 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 21
*Verordening (EG) nr. 53/2004 van de Commissie van 12 januari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 747/2001 van de Raad ten aanzien van communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden voor bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Egypte 24
*Verordening (EG) nr. 54/2004 van de Commissie van 12 januari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 747/2001 van de Raad ten aanzien van communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden voor bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Israël 30
*Richtlijn 2003/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 96/16/EG van de Raad betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten 40
*Richtlijn 2003/123/EG van de Raad van 22 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 90/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten 41
*Richtlijn 2004/1/EG van de Commissie van 6 januari 2004 tot wijziging van Richtlijn 2002/72/EG, wat de schorsing van het gebruik van azodicarbonamide als blaasmiddel betreft (1) 45

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/34/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 januari 2004 tot wijziging van Beschikking 2003/828/EG wat de verplaatsingen van gevaccineerde dieren uit beschermingsgebieden betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5306) (1) 47

Rectificaties
*Rectificatie van Richtlijn 2000/42/EG van de Commissie van 22 juni 2000 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op respectievelijk granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (PB L 158 van 30.6.2000) 51
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top